English Turkish
resume sürdürmek
restore geri yüklemek
port bağlantı noktası
pod bölme
memory bellek
image kalıp
host ana makine
container konteyner
checkpoint denetim noktası