Translation status

167 Strings 100% Translate
648 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
plugins GPL-2.0 0% 226 6,299 1

Translation Information

Project website pagure.io/setroubleshoot
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar plautrba User avatar vmojzis
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository local:
Repository branch master
Last remote commit Update translation files 6932e80
User avatar vmojzis authored 2 weeks ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/setroubleshoot/setroubleshoot/
Filemask framework/po/*.po
Translation file framework/po/tr.po
Resource update 2 weeks ago
User avatar ersen

Translation changed

setroubleshoot / setroubleshootTurkish

Included error output:
Dahil edilen hata çıkıştısı:
5 months ago
Included error output:
Dahil edilen hata çıkışı:
5 months ago
You may wish to review the error output that will be included in this bug report and modify it to exclude any sensitive data below.
Bu hata bildirimine dahil edilecek hata çıktısını incelemek ve aşağıda hassas verileri hariç tutmak için değiştirmek isteyebilirsiniz.
5 months ago
Next
Sonraki
5 months ago
Previous
Önceki
5 months ago
Email alert to system administrator.
Uyarıyla ilgili sistem yöneticisine e-posta gönder.
5 months ago
Read alert troubleshoot information. May require administrative privileges to remedy.
Uyarıyla ilgili sorun giderme bilgilerini okuyun. Düzeltmek için yönetici ayrıcalıkları gerekebilir.
5 months ago
Close
Kapat
5 months ago
Delete
Sil
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 167 648 4,053
Translated 100% 167 648 4,053
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 13, 2020, 1:54 p.m.
Last author Oğuz Ersen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity