Translation status

226 Strings 8% Translate
6,299 Words 3%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
setroubleshoot GPL-2.0

Translation Information

Project website pagure.io/setroubleshoot
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar plautrba User avatar vmojzis
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository local:
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Dutch) de4209b
User avatar warrink authored 4 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/setroubleshoot/plugins/
Filemask plugins/po/*.po
Translation file plugins/po/fi.po
User avatar tigg

Translation changed

setroubleshoot / pluginsFinnish


SELinux is preventing $SOURCE_PATH from binding to port $PORT_NUMBER.

SELinux estää $SOURCE_PATH yhdistämästä porttiin $PORT_NUMBER.
2 weeks ago
User avatar tigg

Suggestion accepted

setroubleshoot / pluginsFinnish


SELinux is preventing $SOURCE_PATH from binding to port $PORT_NUMBER.

SELinux estää $SOURCE_PATH yhdistämästä porttiin $PORT_NUMBER
2 weeks ago
User avatar tigg

Translation changed

setroubleshoot / pluginsFinnish

you need to report a bug.
This is a potentially dangerous access.
sinun pitää ilmoittaa ohjelmavirheestä.
Tämä on mahdollisesti vaarallinen pääsyoikeus.
2 weeks ago
User avatar tigg

Suggestion accepted

setroubleshoot / pluginsFinnish

you need to report a bug.
This is a potentially dangerous access.
sinun pitää ilmoittaa ohjelmavirheestä. Tämä on mahdollisesti vaarallinen pääsyoikeus.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsFinnish


SELinux is preventing $SOURCE_PATH from binding to port $PORT_NUMBER.

SELinux estää $SOURCE_PATH yhdistämästä porttiin $PORT_NUMBER
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsFinnish

you need to report a bug.
This is a potentially dangerous access.
sinun pitää ilmoittaa ohjelmavirheestä. Tämä on mahdollisesti vaarallinen pääsyoikeus.
2 months ago
User avatar tigg

Translation changed

setroubleshoot / pluginsFinnish


Disable IPV6 properly.

Ota IPV6 pois käytöstä oikein.
3 months ago
User avatar tigg

Translation changed

setroubleshoot / pluginsFinnish


SELinux policy is preventing an httpd script from writing to a public
directory. If httpd is not setup to write to public directories, this
could signal an intrusion attempt.

SELinux käytäntö estää kirjoittamaasta httpd-skriptiä julkiseen hakemistoon. Jos
httpd:tä ei ole asetettu kirjoittamaan julkiseen hakemistoon, tämä voi olla merkki
hyökkäys yrityksestä.
3 months ago
User avatar tigg

Translation changed

setroubleshoot / pluginsFinnish


SELinux policy is preventing an httpd script from writing to a public
directory.

SELinux -käytäntö estää httpd-skriptiä kirjoittamasta julkiseen hakemistoon.
3 months ago
User avatar tigg

New contributor

setroubleshoot / pluginsFinnish

New contributor 3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 226 6,299 42,207
Translated 8% 20 216 1,452
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 11, 2021, 12:26 p.m.
Last author Ricky Tigg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity