Translation Information

Project website pagure.io/setroubleshoot
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar plautrba User avatar vmojzis
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository local:
Repository branch master
Last remote commit Added translation using Weblate (Sinhala) 7003938
User avatar helabasa authored 5 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/setroubleshoot/plugins/
Filemask plugins/po/*.po
Translation file plugins/po/cs.po
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsCzech


SELinux denied svirt access to $TARGET_PATH.
If this is a virtualization image, it has to have a file context label of
virt_image_t. The system is setup to label image files in directory./var/lib/libvirt/images
correctly. We recommend that you copy your image file to /var/lib/libvirt/images.
If you really want to have your image files in the current directory, you can relabel $TARGET_PATH to be virt_image_t using chcon. You also need to execute semanage fcontext -a -t virt_image_t '$FIX_TARGET_PATH' to add this
new path to the system defaults. If you did not intend to use $TARGET_PATH as a virtualization
image it could indicate either a bug or an intrusion attempt.

SELinux odmítl přístup xenu k $TARGET_PATH.
Jedná-li se o obraz XEN, musí mít znak souborového kontextu
xen_image_t. Systém je nastaven, aby označil soubory obrazu v adresáři /var/lib/xen/images
bezchybně. Doporučujeme, abyste zkopírovali soubor obrazu do /var/lib/xen/images.
Chcete-li skutečně mít soubory obrazu pro xen v současném adresáři, lze přeznačit $TARGET_PATH na xen_image_t pomocí chcon. Je rovněž nutné provést semanage fcontext -a -t xen_image_t '$FIX_TARGET_PATH', aby se tato
nová cesta přidala do výchozích hodnot systému. Nezamýšlíte-li používat $TARGET_PATH jako obraz
pro xen, může to naznačovat jak chybu, tak pokus o průnik.
a month ago
User avatar None

New strings to translate

setroubleshoot / pluginsCzech

New strings to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

setroubleshoot / pluginsCzech

Resource update 6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 226 6,299 42,207
Translated 96% 217 5,760 38,694
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 11% 26 853 5,528

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity