Translation status

178 Strings 100% Translate
1,626 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
rhel8-branch GPL-2.0
rhel7-branch GPL-2.0

Translation Information

Project website github.com/pykickstart/pykickstart
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar bcl User avatar zdohnal User avatar ljanda
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://github.com/pykickstart/weblate
Repository branch master
Last remote commit Update translation files 9b0e966
Weblate authored 2 weeks ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/pykickstart/master/
Filemask *.po
Translation file tr.po
User avatar ersen

Translation changed

pykickstart / masterTurkish

Ignoring deprecated command on line %(lineno)s: The %(cmd)s command has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this command.
%(lineno)s. satırdaki kullanımdan kaldırılan komut gözardı ediliyok sayılıyor: %(cmd)s komutu kullanımdan kaldırılmıştır ve artık hiçbir etkisi yoktur. Gelecekteki sürümlerden kaldırılabileceği için,ir ve bu da kickstart'ta ölümcül hatalara sebep olabilir. Lütfen kickstart dosyanızı, bu komutu içermeyecek şekilde yeniden düzenleybir hataya neden olur. Bu komutu kaldırmak için lütfen kickstart dosyanızı değiştirin.
4 months ago
User avatar ersen

Translation changed

pykickstart / masterTurkish

The following problem occurred on line %(lineno)s of the kickstart file:

%(msg)s
Kickstart dosyasının %(lineno)s . satırında aşağıdaki sorun oluştu:

%(msg)s
4 months ago
User avatar ersen

Translation changed

pykickstart / masterTurkish

Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option.
%(lineno)s. satırındaki kullanımdan kaldırılan seçenek yok sayılıyor: %(option)s seçeneği kullanımdan kaldırıldı ve artık hiçbir etkisi yok. Gelecekteki sürümlerden kaldırılabilir ve bu da kickstart'ta ölümcül bir hataya neden olur. Bu seçeneği kaldırmak için lütfen kickstart dosyanızı değiştirin.
4 months ago
User avatar ersen

New translation

pykickstart / masterTurkish

The syspurpose command does not take positional arguments!
syspurpose komutu konumsal argümanlar almamaktadır!
4 months ago
User avatar ersen

New translation

pykickstart / masterTurkish

Invalid parameter to --when= argument: %s
--when= argümanına geçersiz parametre: %s
4 months ago
User avatar ersen

New translation

pykickstart / masterTurkish

Empty string is not a valid activation key.
Boş dizge geçerli bir etkinleştirme anahtarı değildir.
4 months ago
User avatar ersen

New translation

pykickstart / masterTurkish

The option --isUtc will be deprecated in future releases. Please modify your kickstart file to replace this option with its preferred alias --utc.
--isUtc seçeneği gelecekteki sürümlerde kullanımdan kaldırılacaktır. Lütfen kickstart dosyanızı bu seçeneği tercih edilen --utc takma adıyla değiştirecek şekilde değiştirin.
4 months ago
User avatar ersen

New translation

pykickstart / masterTurkish

At least one option and/or an argument are expected for the %s command
%s komutu için en az bir seçenek ve/veya argüman bekleniyor
4 months ago
User avatar ersen

New translation

pykickstart / masterTurkish

The %(option)s option on line %(lineno)s will be deprecated infuture releases. Please modify your kickstart file to replacethis option with its preferred alias %(new_option)s.
%(lineno)s. satırdaki %(option)s seçeneği sonraki sürümlerde kullanımdan kaldırılacaktır. Lütfen kickstart dosyanızı bu seçeneği tercih edilen %(new_option)s takma adıyla değiştirecek şekilde değiştirin.
4 months ago
User avatar ersen

Translation changed

pykickstart / masterTurkish

Ignoring deprecated option on line %(lineno)s: The %(option)s option has been deprecated and no longer has any effect. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error from kickstart. Please modify your kickstart file to remove this option.
%(lineno)s satırındaki kullanımı artık önerilmeyen seçenek gözardı edilidan kaldırılan seçenek yok sayılıyor: %(option)s seçeneğinin kullanımı artık önerilmemektedir vedan kaldırıldı ve artık hiçbir etkisi yoktur. Gelecekteki sürümlerden kaldırılabileceği için,ir ve bu da kickstart'dta ciddi hatalara sebep olabilir. Lütfen kickstart dosyanızı, bu seçeneği içermeyecek şekilde yeniden düzenleyölümcül bir hataya neden olur. Bu seçeneği kaldırmak için lütfen kickstart dosyanızı değiştirin.
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 178 1,626 10,199
Translated 100% 178 1,626 10,199
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 8, 2020, 11:58 p.m.
Last author Oğuz Ersen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity