Translation Information

Project website www.open-scap.org/tools/oscap-anaconda-addon
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar matyc
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository https://github.com/OpenSCAP/oscap-anaconda-addon-l10n
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #7 from weblate/weblate-oscap-anaconda-addon-master fd4c625
User avatar matyc authored 2 weeks ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/oscap-anaconda-addon/master/
Filemask master/*.po
Translation file master/ca.po
User avatar None

Suggestion added

oscap-anaconda-addon / masterCatalan

No content found. Please enter data stream content or archive URI below:
No s'ha trobat cap contingut. Si us plau, a continuació introduïu el contingut del flux de dades o l'URL de l'arxiu:
a month ago
User avatar None

Suggestion added

oscap-anaconda-addon / masterCatalan

Error fetching and loading content
S'ha produït un error en capturar i carregar el contingut
a month ago
User avatar None

Suggestion added

oscap-anaconda-addon / masterCatalan

Profile with ID '%s' not defined in the content. Select a different profile, please
El perfil amb l'id. «%s» no està definit en el contingut. Seleccioneu un perfil diferent, si us plau
a month ago
User avatar None

Suggestion added

oscap-anaconda-addon / masterCatalan

The integrity check of the content failed. Cannot use the content.
Ha fallat la comprovació de la integritat del contingut. No es pot utilitzar el contingut.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

oscap-anaconda-addon / masterCatalan

Network error encountered when fetching data. Please check that network is setup and working.
S'ha detectat un error de xarxa quan es capturaven les dades. Reviseu que la xarxa estigui configurada i que aquesta estigui funcionant.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

oscap-anaconda-addon / masterCatalan

Invalid or unsupported content URL, please enter a different one.
L'URL del contingut no és vàlid o no està admès, si us plau, introduïu-ne un altre diferent.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

oscap-anaconda-addon / masterCatalan

The integrity check of the security content failed.
The installation should be aborted. Do you wish to continue anyway?
Ha fallat la comprovació de la integritat del contingut de seguretat.
S'hauria d'avortar la instal·lació. Voleu continuar de totes maneres?
a month ago
User avatar None

Suggestion added

oscap-anaconda-addon / masterCatalan

There was an error fetching and loading the security content:
%s
The installation should be aborted. Do you wish to continue anyway?
Hi va haver un error en la captura i la càrrega del contingut de seguretat:
%s
S'hauria d'avortar la instal·lació. Voleu continuar de totes maneres?
a month ago
User avatar None

New string to translate

oscap-anaconda-addon / masterCatalan

New string to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

oscap-anaconda-addon / masterCatalan

Resource update 5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 52 403 2,409
Translated 63% 33 164 1,047
Needs editing 1% 1 2 16
Failing checks 17% 9 106 659

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity