Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
libguestfs-docs-master This component is linked to the libguestfs/libguestfs-master repository. LGPL-2.1 24% 158,175 1,856,692 13,750 2
libguestfs-master LGPL-2.1 23% 30,684 296,294 378 2,284
virt-v2v-docs-master This component is linked to the libguestfs/virt-v2v-master repository. LGPL-2.1 16% 14,121 193,207 264 1
virt-v2v-master LGPL-2.1 13% 7,296 85,497 39 1
Project website https://libguestfs.org/
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license LGPL-2.1 virt-v2v-docs-master virt-v2v-master libguestfs-docs-master libguestfs-master
Number of strings 274,219
Number of words 3,068,922
Number of characters 22,160,734
Number of languages 24
Number of source strings 19,627
Number of source words 222,499
Number of source characters 1,618,207
User avatar None

Pushed changes

libguestfs / libguestfs-master

Pushed changes 7 hours ago
User avatar None

Pushed changes

libguestfs / virt-v2v-master

Pushed changes 7 hours ago
User avatar None

Pushed changes

libguestfs / virt-v2v-master

Pushed changes 7 hours ago
User avatar None

Rebased repository

libguestfs / virt-v2v-master

Rebased repository 7 hours ago
User avatar None

Pushed changes

libguestfs / libguestfs-master

Pushed changes 2 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

libguestfs / libguestfs-masterPolish

{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.

This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual machine
image, or because the OS type is not understood by libguestfs.

If you feel this is an error, please file a bug report including as much
information about the disk image as possible.
{prog}: Nnie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.

Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest obrazem
maszyny wirtualnej lub biblioteka libguestfs nie rozumie tego typu systemu operacyjnego.

Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu, dołączając tak dużo informacji
o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).
2 days ago
User avatar None

Pushed changes

libguestfs / libguestfs-master

Pushed changes 2 days ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

libguestfs / libguestfs-masterPolish

hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using
'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using
'hexedit %s <start> <max>'.
hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie za pomocą polecenia
„hexedit %s <maksimum>” (np. „hexedit %s 1M”) lub zakres za pomocą polecenia
„hexedit %s <wartość poczaątkowa> <maksimum>”.
2 days ago
New contributor 2 days ago
User avatar None

Committed changes

libguestfs / libguestfs-masterPolish

Committed changes 2 days ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity