Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Czech This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 10 295
English This translation is used for source strings. This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
French This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 10 295 10 10
Indonesian This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Japanese This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 10 295
Portuguese (Brazil) This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Sinhala This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 10 295
Turkish This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0
Ukrainian This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 10 295
Urdu (Pakistan) This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-install-guide/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 10 295
Please sign in to see the alerts.
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-install-guide
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-install-guide.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Portuguese (Brazil)) d8ecf0662c7
User avatar rffontenelle authored 15 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10nfedora-install-guide/nav/
Filemask po/*/f33/pages/_partials/install/WelcomeSpoke.po
Languages 10
Source strings 10
Source words 295
Source characters 1,864
Hosted strings 100
Hosted words 2,950
Hosted characters 18,640
New strings to translate 16 hours ago
Resource update 16 hours ago
If you are installing a pre-release version of {PRODUCT}, a message will be shown after you click `Continue` warning you about the pre-release status of your installation media. Click `I accept my fate` to continue with the installation, or `Get me out of here` to quit the installation and reboot your system.
Bir {PRODUCT} ön sürümünü kuruyorsanız, `Devam Et` düğmesine tıkladıktan sonra kurulum ortamınızın ön sürüm durumu hakkında sizi uyaran bir mesaj görüntülenecektir. Kuruluma devam etmek için `Kaderimi kabul ediyorum` seçeneğine, veya kurulumdan çıkmak ve sisteminizi yeniden başlatmak için `Beni buradan çıkar` seçeneğine tıklayın.
2 weeks ago
After you select your language and locale, click `Continue` to confirm your selection and proceed to xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Installation Summary].
Dilinizi ve yerel ayarınızı seçtikten sonra, seçiminizi onaylamak ve xref:Installing_Using_Anaconda.adoc#sect-installation-gui-installation-summary[Kurulum Özetine] geçmek için `Devam` düğmesine tıklayın.
2 weeks ago
One language is pre-selected by default on top of the list. If network access is configured at this point (for example, if you booted from a network server instead of local media), the pre-selected language will be determined based on automatic location detection using the GeoIP module. Alternatively, if you used the [option]#inst.lang=# option on the boot command line or in your PXE server configuration, this language will be selected by default, but you will still be able to change it.
Listenin başında öntanımlı olarak bir dil seçilidir. Ağ erişimi bu noktada yapılandırılmışsa (örneğin, yerel ortam yerine bir ağ sunucusundan önyükleme yaptıysanız), önceden seçilen dil, GeoIP modülü kullanılarak otomatik konum algılamaya göre belirlenir. Alternatif olarak, önyükleme komut satırında veya PXE sunucu yapılandırmanızda [option]#inst.lang=# seçeneğini kullandıysanız, bu dil öntanımlı olarak seçilecektir, ancak yine de değiştirebilirsiniz.
2 weeks ago
The language you select on this screen will be used during the installation, and it will also be used on the installed system by default. You can change the language for the installed system later, but once you click `Continue` on this screen, you will not be able to go back and change the language used inside the installer itself.
Bu ekranda seçtiğiniz dil kurulum sırasında, ayrıca öntanımlı olarak kurulu sistemde kullanılacaktır. Kurulu sistemin dilini daha sonra değiştirebilirsiniz, ancak bu ekranda `Devam Et` düğmesini tıkladığınızda, geri dönüp kurucunun içinde kullanılan dili değiştiremezsiniz.
2 weeks ago
First, select your preferred language in the left hand side column, and then select your locale from the right hand side column. You can use the text input field in the bottom left corner to search for your language instead of looking for it in the full list of more than 70 languages.
İlk olarak, sol taraftaki sütundan tercih ettiğiniz dili seçin ve ardından sağ taraftaki sütundan yerel ayarınızı seçin. Dilinizi aramak için 70'ten fazla dilin tam listesine bakmak yerine sol alt köşedeki metin giriş alanını kullanabilirsiniz.
2 weeks ago
anaconda/WelcomeSpoke.png
anaconda/WelcomeSpoke.png
2 weeks ago
Screenshot of the Welcome screen showing language selection options.
Dil seçimi seçeneklerini gösteren Hoş Geldiniz ekranının görüntüsü.
2 weeks ago
Welcome Screen
Hoş Geldiniz Ekranı
2 weeks ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity