Translation status

17 Strings 0%
404 Words 0%

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-system-administrators-guide
Instructions for translators

Mailing list for translators: <<trans@lists.fedoraproject.org>

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-system-administrators-guide.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Spanish) d15c3dfcad6
User avatar vareli authored 21 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-fedora-system-administrat/nav/
Filemask po/*/f33/pages/Wayland.po
Translation file Download po/pl/f33/pages/Wayland.po
There is also the `lg` (looking glass) tool in GNOME that will allow you to determine which protocol a specific window is using. To do this, you run the application by typing `lg` in the run dialog or at the command line, select "`Windows`" in the upper right corner of the tool, and click on the application name (or open window) you want to know about. If the window is running in wayland it will say "`MetaWindowWayland`" and if it is running in X11 it will say "`MetaWindowX11`".
W GNOME dostępne jest również narzędzie `lg` (looking glass), które pozwala na sprawdzenie jaki rodzaj serwera wyświetlania jest używany. Aby to zrobić, uruchom aplikację wpisując `lg` w oknie uruchamiania lub linii komend, wybierz "`Windows`" w prawym górnym rogu narzędzia, a następnie kliknij na nazwę aplikacji (lub otwarte okno) o której chcesz się dowiedzieć. Jeżeli aplikacja jest uruchomiona za pomocą Waylanda, wyświetlona zostanie wartość "`MetaWindowWayland`", a jeżeli za pomocą X11, wyświetlone zostanie "`MetaWindowX11`".
2 months ago
Wayland is a display server protocol which was (at the time of writing) introduced as the default in GNOME. It is said that Wayland will eventually replace X11 as the default display server on Linux and many distributions have begun implementation of Wayland. Wayland is a more modern protocol and has a smaller code base currently. Wayland is still under development, and there are still applications and behaviours that don't work as expected, you may find that some applications have not been updated to work properly in Wayland and currently the only way these applications will run is using Xorg instead of Wayland. This includes some legacy system applications and games.
Wayland to serwer wyświetlania który został (w momencie pisania tego artykułu) wprowadzony jako domyślny serwer wyświetlania w GNOME. Planowo Wayland ma zastąpić X11 jako domyślny serwer wyświetlania na Linuxie i wiele dystrybucji rozpoczęło już implementację Waylanda. Wayland jest bardziej dopasowany do współczesnych standardów i w tym momencie ma znacznie mniejszą ilość kodu niż X11. Wayland wciąż jest w fazie tworzenia, w związku z czym wciąż istnieją aplikacje i zachowania które nie zachowują się zgodnie z oczekiwaniami. Możliwe, że niektóre aplikacje nie zostały zaktualizowane do wsparcia dla Waylanda i jedynym sposobem, aby je uruchomić będzie użycie Xorg zamiast Waylanda. W tej grupie zawierają się też starsze aplikacje systemowe i gry.
2 months ago
New strings to translate 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 4 months ago
Resource update 4 months ago
Resource update 4 months ago
Resource update 4 months ago
Resource update 4 months ago
Resource update 4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 17 404 2,467
Translated 0% 0 0 0
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 94% 16 401 2,447

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity