Translation Information

Project website https://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-system-administrators-guide
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-system-administrators-guide.git
Repository branch master
Last remote commit Update translation files e770c82e149
Weblate authored 12 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-fedora-system-administrat/nav/
Filemaskpo/*/f30/pages/Preface.po
Translation file po/pl/f30/pages/Preface.po
Resource update 12 hours ago
Resource update yesterday
Resource update 2 days ago
xref:monitoring-and-automation/intro-monitoring-and-automation.adoc[Monitoring and Automation]
xref:monitoring-and-automation/intro-monitoring-and-automation.adoc[Wstęp]
2 days ago
xref:infrastructure-services/intro-infrastructure-services.adoc[Infrastructure Services]
xref:infrastructure-services/intro-infrastructure-services.adoc[Wstęp]
2 days ago
xref:basic-system-configuration/intro-basic-system-configuration.adoc[Basic System Configuration]
xref:basic-system-configuration/intro-basic-system-configuration.adoc[Introduction]
2 days ago
This appendix concentrates on the RPM Package Manager (RPM), an open packaging system used by {MAJOROS}, and the use of the [command]#rpm# utility. Read this appendix if you need to use [command]#rpm# instead of [command]#dnf#.
Ten dodatek skupia się na Menedżerze Pakietów RPM (RPM), oprogramowaniu używanym w systemie {MAJOROS} oraz dostępnych użyciach polecenia [command]#rpm#. Przeczytaj ten dodatek, jeżeli musisz użyć [command]#rpm# zamiast menedżera pakietów [command]#dnf#.
2 days ago
This appendix concentrates on the RPM Package Manager (RPM), an open packaging system used by {MAJOROS}, and the use of the [command]#rpm# utility. Read this appendix if you need to use [command]#rpm# instead of [command]#dnf#.
Ten dodatek skupia się na Menedżerze Pakietów RPM (RPM), oprogramowaniu używanym w systemie {MAJOROS} oraz dostępnych użyciach polecenia [command]#rpm#. Przeczytaj ten dodatek, jeżeli musisz użyć [command]#rpm# zamiast menedżera pakietów [command]#dnf#.
2 days ago
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules.adoc[Working with Kernel Modules] explains how to display, query, load, and unload kernel modules and their dependencies, and how to set module parameters. Additionally, it covers specific kernel module capabilities such as using multiple Ethernet cards and using channel bonding. Read this chapter if you need to work with kernel modules.
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules.adoc[Praca z modułami jądra] opisuje jak wyświetlić, wyszukać, załadować i wyłączyć moduły jądra oraz ich zależności, oraz jak ustawić parametry tych modułów. Dodatkowo opisuje możliwości niektórych modułów, takie jak używanie wielu kart Ethernet lub rozdzielanie transferu na wiele połączeń internetowych. Przeczytaj ren rozdział, jeżeli musisz modyfikować system za pomocą modułów jądra Linuxa.
2 days ago
xref:kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel.adoc[Manually Upgrading the Kernel] provides important information on how to manually update a kernel package using the [command]#rpm# command instead of [command]#dnf#. Read this chapter if you cannot update a kernel package with the [application]*DNF* package manager.
xref:kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel.adoc[Ręczna aktualizacja jądra] przedstawia informacje jak samodzielnie zaktualizować paczkę z plikami jądra systemowego za pomocą polecenia [command]#rpm# zamiast używać aplikacji [command]#dnf#. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli nie możesz zaktualizować jądra systemowego za pomocą menedżera pakietów [application]*DNF*.
2 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 54 1,261 10,557
Translated 100% 54 1,261 10,557
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 28, 2020, 6:45 p.m.
Last author Michał Smyk

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity