Translation Information

Project website https://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-system-administrators-guide
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-system-administrators-guide.git
Repository branch master
Last remote commit Update translation files e770c82e149
Weblate authored 14 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-fedora-system-administrat/nav/
Filemaskpo/*/f28/pages/Preface.po
Translation file po/pl/f28/pages/Preface.po
Resource update 14 hours ago
Resource update yesterday
Resource update 2 days ago
xref:Wayland.html[The Wayland Display Server]
xref:Wayland.adoc[Serwer wyświetlania Wayland]
2 days ago
xref:monitoring-and-automation/System_Monitoring_Tools.html#sect-System_Monitoring_Tools-Net-SNMP[Monitoring Performance with Net-SNMP] is based on an article written by Michael Solberg.
xref:monitoring-and-automation/System_Monitoring_Tools.html#sect-System_Monitoring_Tools-Net-SNMP[Monitorowanie wydajności za pomocą Net-SNMP] jest oparte na artykule napisanym przez Michaela Solberga.
2 days ago
Certain portions of this text first appeared in the [citetitle]_Red{nbsp}Hat Enterprise{nbsp}Linux{nbsp}7 System Administrator's Guide_, copyright © 2014–{YEAR} Red{nbsp}Hat, Inc., available at link:https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/System_Administrators_Guide/index.html[].
Części tej publikacji po raz pierwszy pojawiły się w [citetitle]_Podręczniku Administratora Systemu Red{nbsp}Hat Enterprise{nbsp}Linux{nbsp}7_, copyright © 2014–{YEAR} Red{nbsp}Hat, Inc., dostępnego pod adresem link:++https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/System_Administrators_Guide/index.html++[].
2 days ago
xref:Wayland.html[The Wayland Display Server]
xref:Wayland.html[Serwer wyświetlania Wayland]
2 days ago
xref:RPM.html[RPM]
xref:RPM.html[RPM]
2 days ago
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules.html[Working with Kernel Modules] explains how to display, query, load, and unload kernel modules and their dependencies, and how to set module parameters. Additionally, it covers specific kernel module capabilities such as using multiple Ethernet cards and using channel bonding. Read this chapter if you need to work with kernel modules.
xref:kernel-module-driver-configuration/Working_with_Kernel_Modules.html[Praca z modułami jądra] opisuje jak wyświetlić, wyszukać, załadować i wyłączyć moduły jądra oraz ich zależności, oraz jak ustawić parametry tych modułów. Dodatkowo opisuje możliwości niektórych modułów, takie jak używanie wielu kart Ethernet lub rozdzielanie transferu na wiele połączeń internetowych. Przeczytaj ren rozdział, jeżeli musisz modyfikować system za pomocą modułów jądra Linuxa.
2 days ago
xref:kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel.html[Manually Upgrading the Kernel] provides important information on how to manually update a kernel package using the [command]#rpm# command instead of [command]#dnf#. Read this chapter if you cannot update a kernel package with the [application]*DNF* package manager.
xref:kernel-module-driver-configuration/Manually_Upgrading_the_Kernel.html[Ręczna aktualizacja jądra] przedstawia informacje jak samodzielnie zaktualizować paczkę z plikami jądra systemowego za pomocą polecenia [command]#rpm# zamiast używać aplikacji [command]#dnf#. Przeczytaj ten rozdział, jeżeli nie możesz zaktualizować jądra systemowego za pomocą menedżera pakietów [application]*DNF*.
2 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 54 1,261 10,549
Translated 100% 54 1,261 10,549
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 28, 2020, 7:57 p.m.
Last author Michał Smyk

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity