Translation Information

Project website https://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-release-notes
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-release-notes.git
Repository branch master
Last remote commit Update translation files bb4f2b9996b
Weblate authored 21 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-fedora-release-notes/nav/
Filemaskpo/*/master/pages/welcome/Welcome.po
Translation file po/cs/master/pages/welcome/Welcome.po
Resource update 21 hours ago
Resource update yesterday
Resource update 2 days ago
Resource update 3 days ago
You can help the Fedora Project community continue to improve Fedora if you file bug reports and enhancement requests. Refer to link:++https://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests++[Bugs And Feature Requests] on the Fedora Wiki for more information about bug and feature reporting. Thank you for your participation.
Komunitě Projektu Fedora lze pomoci ve zdokonalování Fedory, pokud vyplníte hlášení o chybě nebo požadavek na vylepšení. Více informací o hlášení chyb nebo vlastností viz link:++https://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests++[Chyby a požadavky na vlastnosti] na wiki stránkách Fedory. Děkujeme za vaši účast.
4 days ago
Want to Contribute?
Chcete přispět?
4 days ago
You may also find assistance on the `#fedora` channel on the IRC net `irc.freenode.net`. Keep in mind that the channel is populated by volunteers wanting to help, but folks knowledgeable about a specific topic might not always be available.
Podporu lze nalézt rovněž na kanálu `#fedora` na síti IRC `irc.freenode.net`. Nezapomeňte, prosíme, že na tomto kanálu se nacházejí dobrovolníci, kteří chtějí pomoci, přesto ne vždy jsou lidé s patřičnými znalostmi daného tématu k dispozici.
4 days ago
If you run into a problem and would like some assistance, go to link:++https://ask.fedoraproject.org++[]. Many answers are already there, but if you don't find yours, you can simply post a new question. This has the advantage that anyone else with the same problem can find the answer, too.
Dostanete-li se do problémů a rádi byste získali nějakou pomoc, navštivte link:++https://ask.fedoraproject.org++[Zeptejte se Fedory]. Naleznete tam již spoustu odpovědí, ale nenaleznete-li mezi nimi tu svou, můžete jednoduše položit nový dotaz. Výhodou je, že kdokoliv se stejným problémem, může nalézt váš dotaz také.
4 days ago
There are a number of places you can get assistance should you run into problems.
Existuje několik míst, kde lze získat pomoc, dostanete-li se do problémů.
4 days ago
Need Help?
Potřebujete pomoc?
4 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 17 280 1,991
Translated 0% 0 0 0
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 100% 17 280 1,991

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity