Translation Information

Project website https://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-release-notes
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-release-notes.git
Repository branch master
Last remote commit Update translation files 0b910e9e37e
Weblate authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-fedora-release-notes/nav/
Filemaskpo/*/master/pages/welcome/Feedback.po
Translation file po/tr/master/pages/welcome/Feedback.po
E-mail the Release-Note mailing list at link:mailto:relnotes@fedoraproject.org[relnotes@fedoraproject.org].
link:mailto:relnotes@fedoraproject.org[relnotes@fedoraproject.org] adresindeki Release-Note posta listesine bir e-posta gönderin.
8 hours ago
Fill out a bug request using link:{BZURL}[https://pagure.io/] - *This link is ONLY for feedback on the release notes themselves.* Refer to the admonition above for details.
link:{BZURL}[https://pagure.io/] adresinden bir hata isteği doldurun - *Bu bağlantı SADECE sürüm notlarının kendisiyle ilgili geri bildirimler içindir.* Ayrıntılar için yukarıdaki uyarıya bakın.
8 hours ago
If you have a Fedora account, edit content directly at link:++https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats++[Docs-Beats] page on the wiki.
Bir Fedora hesabınız varsa, içeriği doğrudan link:++https://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats++[Docs-Beats] wiki sayfasında düzenleyin.
8 hours ago
If you feel these release notes could be improved in any way, you can provide your feedback directly to the beat writers. There are several ways to provide feedback, in order of preference:
Bu sürüm notlarının herhangi bir şekilde iyileştirilebileceğini düşünüyorsanız, geri bildirimlerinizi doğrudan not yazarlarına iletebilirsiniz. Tercih sırasına göre geri bildirim sağlamanın birkaç yolu vardır:
8 hours ago
Providing Feedback on Release Notes
Sürüm Notları Hakkında Geri Bildirim Sağlama
8 hours ago
To provide feedback on Fedora software or other system elements, please refer to link:++https://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests++[Bugs And Feature Requests]. A list of commonly reported bugs and known issues for this release is available from link:{COMMONBUGS_URL}[Common Bugs] on the wiki.
Fedora yazılımları veya diğer sistem ögeleri hakkında geri bildirimde bulunmak için lütfen link:++https://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests++[Hatalar ve Özellik İstekleri] sayfasına bakın. Bu sürümle ilgili yaygın olarak bildirilen hataların ve bilinen sorunların bir listesi, link:{COMMONBUGS_URL}[Yaygın Hatalar] wiki sayfasında bulunabilir.
8 hours ago
To provide feedback on Fedora software or other system elements, please refer to link:++https://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests++[Bugs And Feature Requests]. A list of commonly reported bugs and known issues for this release is available from link:{COMMONBUGS_URL}[Common Bugs] on the wiki.
Fedora yazılımları veya diğer sistem ögeleri hakkında geri bildirimde bulunmak için lütfen link:++https://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests++[Hatalar ve Özellik İstekleri] sayfasına bakın. Bu sürümle ilgili yaygın olarak bildirilen hataların ve bilinen sorunların bir listesi, link:{COMMONBUGS_URL}[Bilinen Hatalar] wiki sayfasında bulunabilir.
8 hours ago
Providing Feedback on Fedora Software
Fedora Yazılımları Hakkında Geri Bildirim Sağlama
8 hours ago
Thank you for taking the time to provide your comments, suggestions, and bug reports to the Fedora community; this helps improve the state of Fedora, Linux, and free software worldwide.
Fedora topluluğuna yorumlarınızı, önerilerinizi ve hata raporlarınızı sunmak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz; bu dünya genelinde Fedora, Linux ve özgür yazılımın durumunu iyileştirmeye yardımcı olacaktır.
8 hours ago
Feedback
Geri Bildirim
8 hours ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 9 159 1,172
Translated 100% 9 159 1,172
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 22, 2020, 10:58 a.m.
Last author Oğuz Ersen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity