Translation Information

Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/council
Instructions for translators

Mailing list for translators: <<trans@lists.fedoraproject.org>

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/council.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Spanish) bf3c56c41
User avatar vareli authored yesterday
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-council/nav/
Filemask po/*/master/pages/fpgm.po
Translation file Download po/sv/master/pages/fpgm.po
https://fedoraproject.org/wiki/User:Bcotton[Ben Cotton] is the current FPgM. He joined Red Hat after a decade in high performance computing (HPC) administration and marketing. Ben first started contributing to Fedora in 2009 as a member — and later leader — of the Fedora Docs team. He is a community moderator for Opensource.com and co-founded HackLafayette — a local tech meetup group.
https://fedoraproject.org/wiki/User:Bcotton[Ben Cotton] är den nuvarande FPgM:en. Han kom till Red Hat efter en dekad inom administration och marknadsföring av högprestandaberäkningar (HPC). Ben började från början bidra till Fedora 2009 som en medlem — och senare ledare — av Fedoras dokumentationsgrupp. Han är en moderator av gemenskapen för Opensource.com och medgrundade HackLafayette — en lokal teknikmötesgrupp.
a month ago
The _Fedora Program Manager_ (or _FPgM_) is responsible for managing the planning and release processes for Fedora. This includes schedule management, change wrangling, and providing status reports to the community and to Red Hat.
_Fedoras programchef_ (eller _FPgM_) är ansvarig för att hantera planerings- och utgåveprocesserna för Fedora. Detta inkluderar schemaläggning, ändringstvisthantering och att lämna statusrapporter till gemenskapen och till Red Hat.
a month ago
New contributor a month ago
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 3 months ago
Resource update 3 months ago
Resource update 3 months ago
Resource update 3 months ago
Resource update 3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 33 271 2,619
Translated 100% 33 271 2,619
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 3% 1 1 7

Last activity

Last change Jan. 22, 2021, 1:16 a.m.
Last author Sebastian Rasmussen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity