Translation status

6 Strings 100% Translate
200 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master/pages/policy/edition-promotion-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 0% 27 598 1 2
master/pages/members This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 87% 3 138
nav CC-BY-SA-3.0 94% 1 3
master/pages/fpl This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/fpgm This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0 1
master/pages/index This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/history This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/policy-change-policy This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/infra_priorities_board This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/procedures/team_directory This component is linked to the fedora-docs-l10n/council/nav repository. CC-BY-SA-3.0

Translation Information

Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/council
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository ssh://pagure.io/fedora-docs-l10n/council.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Finnish) b66305ee9
User avatar tigg authored 10 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/fedora-docs-l10n-council/nav/
Filemask po/*/master/pages/contact.po
Translation file po/sv/master/pages/contact.po
If you have an issue to be worked on by the Council you can also open a ticket on the https://pagure.io/Fedora-Council/tickets[Council Pagure instance]. This is a public issue tracker. However, if you have a particularly privacy- or security-sensitive issue, you can check the *Private* box when you create the ticket. If an issue is not sensitive the discussion should be in the open, in the public Pagure instance or the council-discuss list.
Om man har ett problem som rådet skall arbeta med kan man även öppna ett ärende på https://pagure.io/Fedora-Council/tickets[rådets Pagure-instans]. Detta är en publik ärendehanterare. Dock, om man har en särskilt integritets- eller säkerhetskänsligt problem kan man klicka i rutan ”Private” när man skapar ärendet. Om ett ärende inte är känsligt skall diskussionen föras öppet i den publika Pagure-instansen eller på listan council-discuss.
a month ago
https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/council-private@lists.fedoraproject.org/[*council-private*] is a private list. Its membership is restricted to the current Council members, and its archives are private. This list is only used for topics that cannot be discussed on the public council-discuss list.
https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/council-private@lists.fedoraproject.org/[*council-private*] är en privat lista. Dess medlemskap är begränsat till nuvarande rådsmedlemmar, och dess arkiv är privata. Denna lista används bara för ämnen som inte kan diskuteras på den publika listan council-discuss.
a month ago
https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/council-discuss@lists.fedoraproject.org/[*council-discuss*] (formerly "board-discuss") is a public list. Subscription is open to anyone, as are the archives. This list is the main discussion point for the Fedora Council, and the goal of the list is to either reach a decision, or to delegate the thread to a more appropriate location. For example, engineering-specific threads may get some comments on council-discuss, before being redirected to the devel list for in-depth discussion.
https://lists.fedoraproject.org/admin/lists/council-discuss@lists.fedoraproject.org/[*council-discuss*] (tidigare ”board-discuss”) är en publik lista. Prenumerationen är öppen för vem som helst, vilket även arkiven är. Listan är den huvudsakliga diskussionspunkten för Fedorarådet, och målet med listan är att antingen nå ett beslut, eller att delegera tråden till en mer lämplig plats. Till exempel kan teknikspecifika trådar få några kommentarer på council-discuss, före de skickas vidare till devel-listan för en fördjupad diskussion.
a month ago
New contributor a month ago
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 2 months ago
Resource update 3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 200 1,449
Translated 100% 6 200 1,449
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 22, 2021, 1:07 a.m.
Last author Sebastian Rasmussen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity