Translation Information

Project website www.cockpit-project.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 or later
Source code repository git@github.com:cockpit-project/cockpit-weblate.git
Repository branch rhel-8.2
Last remote commit Translated using Weblate (French) 0a53baf
User avatar hacketiwack authored 5 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/cockpit/rhel-8-2/
Filemask *.po
Translation file fi.po
User avatar copperi

Translation changed

cockpit / rhel-8.2Finnish

The user <b>$0</b> is not permitted to manage storage
Käyttäjällä <b>$0</b> ei ole oikeutta hallita tallennustilaa
5 days ago
User avatar copperi

Translation changed

cockpit / rhel-8.2Finnish

Entering a different password here means you will need to retype it every time you reconnect to this machine
Erilaisen salasanan antaminen tässä tarkoittaa, että sinun tulee antaa salasana uudestaan joka kerta kun yhdistät uudelleen tähän koneeseen.
5 days ago
User avatar copperi

Translation changed

cockpit / rhel-8.2Finnish

Authentication Failed: Server closed connection
Tunnistautuminen epäonnistui: palvelin sulki yhteyden.
5 days ago
User avatar copperi

Translation changed

cockpit / rhel-8.2Finnish

CPU usage:
Prosessorin käyttö:
5 days ago
User avatar copperi

Translation changed

cockpit / rhel-8.2Finnish

Type to filter…
Kirjoita suodattaaksesi...
5 days ago
User avatar copperi

Translation changed

cockpit / rhel-8.2Finnish

Singular
Network
Plural
Networks
Singular
Verkko
Plural
Verkot
5 days ago
User avatar copperi

Translation changed

cockpit / rhel-8.2Finnish

Hello time $hello_time
Hello timeTervehdys aika on $hello_time
5 days ago
User avatar copperi

Translation changed

cockpit / rhel-8.2Finnish

Cockpit is a server manager that makes it easy to administer your Linux servers via a web browser. Jumping between the terminal and the web tool is no problem. A service started via Cockpit can be stopped via the terminal. Likewise, if an error occurs in the terminal, it can be seen in the Cockpit journal interface.
Cockpit on palvelinhallintatyökalu, joka tekee ylläpidon helpoksi selaimen kautta. Liikkuminen päätteen ja verkkokäyttöliittymän välillä ei ole ongelma. Cockpitissä aloitettu palvelu voidaan lopettaa päätteessä. Samaten päätteessä näkyvä virheilmoitus voidaan nähdä myös Cockpitin journal-näkymässä.
5 days ago
User avatar copperi

Translation changed

cockpit / rhel-8.2Finnish

Size cannot be negative
Koko ei voi olla negatiivinen
5 days ago
User avatar copperi

Translation changed

cockpit / rhel-8.2Finnish

Never
Ei koskaan
5 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,048 7,496 45,880
Translated 50% 1,030 3,290 20,516
Needs editing 0% 7 32 206
Failing checks 1% 22 155 899

Last activity

Last change Nov. 19, 2020, 4:36 p.m.
Last author Jan Kuparinen

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity