Translation Information

Project website https://github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (German) 638fdfc
User avatar mfabian authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemaskrhel-8/*.po
Translation file rhel-8/sv.po
User avatar None

Resource update

anaconda / rhel-8Swedish

Resource update 10 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

anaconda / rhel-8Swedish

Are you sure you want to delete all of the data on {}, including snapshots?
Är du säker på att du vill radera all data på {}, inklusive ögonblicksbilder?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

anaconda / rhel-8Swedish

Are you sure you want to delete all of the data on {}, including subvolumes?
Är du säker på att du vill radera all data på {}, inklusive undervolymer?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

anaconda / rhel-8Swedish

_Reboot System
Starta _om systemet
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

anaconda / rhel-8Swedish

{} free
{} fritt
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

anaconda / rhel-8Swedish

Name is already in use.
Namnet används redan.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

anaconda / rhel-8Swedish

Are you sure you want to delete all of the data on {}?
Är du säker på att du vill ta bort all data på {}?
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

anaconda / rhel-8Swedish

Delete _all file systems which are only used by {}.
Ta bort _alla filsystem som bara används av {}.
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

anaconda / rhel-8Swedish

_Finish Installation
_Slutför installationen
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

anaconda / rhel-8Swedish

%s is now successfully installed and ready for you to use!
Go ahead and quit the application to start using it!
%s är nu framgångsrikt installerat och klart att användas!
Gå vidare och avsluta programmet för att börja använda det!
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,352 8,007 51,588
Translated 96% 1,306 7,677 49,352
Needs editing 2% 40 285 1,976
Failing checks 42% 568 3,935 24,993

Last activity

Last change Sept. 4, 2020, 8:43 a.m.
Last author Göran Uddeborg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity