Translation Information

Project website https://github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Croatian) 206c7f7
User avatar tomislav authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemaskrhel-7/*.po
Translation file rhel-7/sv.po
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / rhel-7Swedish

The following unformatted or LDL DASDs have been detected on your system. You can choose to format them now with dasdfmt or cancel to leave them unformatted. Unformatted DASDs cannot be used during installation.
Följande oformaterade eller LDL-DASD:er har hittats på ditt system. Du kan välja att formatera dem nu med dasdfmt eller avbryta för att lämna dem oformaterade. Oformaterade DASD:er kan inte användas under installationen.
2 weeks ago
User avatar goeran

New translation

anaconda / rhel-7Swedish

You may input a comma-separated list of group names and group IDs here. Groups that do not already exist will be created; specify their GID in parentheses.
Du kan mata in en kommaseparerad lista med gruppnamn och grupp-id:n här. Grupper som inte redan finns kommer skapas; ange deras GID i parenteser.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / rhel-7Swedish

This device cannot be edited directly. You can remove it or select a different device.
Denna enhet kan inte redigeras direkt. Du kan ta bort den eller välja en annan enhet.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / rhel-7Swedish

This device is encrypted and cannot be read without a valid passphrase. You may unlock it below.
Denna enhet är krypterad och kan inte läsas utan en giltig lösenfras. Du kan låsa upp den nedan.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / rhel-7Swedish

Changes here will only apply to the installed system. Use the desktop's tool to configure the keyboard for the installation process.
Ändringar här kommer bara gälla för det installerade systemet. Använd skrivbordets verktyg för att konfigurerar tangentbord för installationsprocessen.
2 weeks ago
User avatar goeran

New translation

anaconda / rhel-7Swedish

The following unformatted or LDL DASDs have been detected on your system. You can choose to format them now with dasdfmt or cancel to leave them unformatted. Unformatted DASDs cannot be used during installation.
Följande oformaterade eller LDL-DASD:er har hittats på ditt system. Du kan välja att formatera dem nu med dasdfmt eller avbryta för att lämna dem oformaterade. Oformaterade DASD:er kan inte användas under installationen.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / rhel-7Swedish

You have chosen to encrypt some of your data. You will need to create a passphrase that you will use to access your data when you start your computer.
Du har valt att kryptera några av dina data. Du kommer behöva skapa en lösenfras som du kommer använda för att komma åt dina data när du startar din dator.
2 weeks ago
User avatar goeran

New translation

anaconda / rhel-7Swedish

Reconfiguring NVDIMM devices. This may take a moment...
Omkonfigurerar NVDIMM-enheter. Detta kan ta ett tag …
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / rhel-7Swedish

Current layout: '%s'. Add more layouts to enable switching.
Aktuell layout: ”%s”. Lägg till fler layouter för att möjliggöra byten.
2 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

anaconda / rhel-7Swedish

Current layout: '%s'. Click to switch to the next layout.
Aktuell layout: '%s'. Klicka för att byta till nästa layout.
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,206 7,407 48,155
Translated 57% 696 4,842 31,555
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 40% 485 3,080 19,528

Last activity

Last change Sept. 4, 2020, 8:43 a.m.
Last author Göran Uddeborg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity