This translation branch is closed because Fedora-32 is already released so the translations can't be modified. Please use master or newer Fedora branch instead.

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation Information

Project website https://github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit update pot-file 0b44aa1
github-actions authored 20 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemaskf32/*.po
Translation file f32/sv.po
User avatar mress

Suggestion removed

anaconda / f32Swedish

Delete _all file systems which are only used by {}.
Ta bort _alla filsystem som bara används av {}.
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Swedish

There is a problem with your existing storage configuration.You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Det finns ett problem med din befintliga lagringskonfiguration: %(errortxt)s

Du måste reda ut denna sak före installationen kan fortsätta. Det finns ett
skal tillgängligt att användas som du kan komma åt genom att trycka
ctrl-alt-f1 och sedan ctrl-b 2.

När du har löst problemet kan du göra om försöket att söka efter lagring. Om
du inte ordnar det blir du tvungen att avsluta installeraren.
4 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Swedish

An error occurred trying to mount some or all of your system: {message}

Some of it may be mounted under {path}.
Ett fel uppstod vid försök att montera något av eller hela ditt system. En del av det kan vara monterat under %s

4 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Swedish

An error occurred while resizing the device {}: {}
Ett fel uppstod när storleken ändrades på enheten %s.
5 months ago
User avatar None

New string to translate

anaconda / f32Swedish

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

anaconda / f32Swedish

Resource update 6 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Swedish

Are you sure you want to delete all of the data on {}, including snapshots?
Är du säker på att du vill radera all data på {}, inklusive ögonblicksbilder?
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Swedish

Name is already in use.
Namnet används redan.
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Swedish

Are you sure you want to delete all of the data on {}, including subvolumes?
Är du säker på att du vill radera all data på {}, inklusive undervolymer?
6 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Swedish

Singular
and {} other
Plural
and {} others
och {} annan
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,286 7,766 49,912
Translated 98% 1,261 7,487 48,258
Needs editing 1% 22 265 1,547
Failing checks 44% 570 4,121 26,127

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity