This translation branch is closed because Fedora-32 is already released so the translations can't be modified. Please use master or newer Fedora branch instead.

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation Information

Project website github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar jkonecny User avatar m4rtink User avatar vladimirslavik User avatar rvykydal User avatar vponcova User avatar sbueno
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit update pot-file ab5e5d7e
github-actions authored 9 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemask f32/*.po
Translation file f32/sk.po
User avatar None

Resource update

anaconda / f32Slovak

Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

anaconda / f32Slovak

Committed changes 11 months ago
User avatar feonsu

New translation

anaconda / f32Slovak

Selected disks {} contain volume group '{}' that also uses further unselected disks. You must select or de-select all these disks as a set.
Vybranýé disk %(selected)s obsahuje zariadeniay {} obsahujú skupinu zväzkov (VG) '{}', ktoré používajú tiež ďalšie nevybranýé disk %(unselected)sy. Musíte vybrať, alebo zrušiť výber všetkých týchto diskov ako skupinu.
11 months ago
User avatar feonsu

New translation

anaconda / f32Slovak

Gathering entropy {percents}% (remaining time {time})
Získavanie entropie {percents}% (zostávajúci čas {time})
11 months ago
User avatar feonsu

New translation

anaconda / f32Slovak

Gathering entropy (time ran out)
Získavanie entropie (čas vypršal)
11 months ago
User avatar feonsu

New translation

anaconda / f32Slovak

Gathering entropy 100%
Získavanie entropie 100%
11 months ago
User avatar feonsu

New translation

anaconda / f32Slovak

An error occurred while resizing the device {}: {}
PVyskytla sa chyba pri zmene veľkosti zariadenia %s sa vyskytla chyba.: {}: {}
11 months ago
User avatar feonsu

New translation

anaconda / f32Slovak

There is a problem with your existing storage configuration.You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Vyskytol sa problém s aktuálnou konfiguráciou úložiska: %(errortxt)s

. Pred pokračovaním v inštalácii musíte vyriešiť tento problém. Môžete tak urobiť pomocou príkazového riadka, ktorý je dostupný po stlačení ctrl-alt-f1 a potom ctrl-b 2.

Po vyriešení problému môžete preskenovať disky. Ak neodstránite problém, budete musieť ukončiť inštalátor.
11 months ago
User avatar feonsu

New translation

anaconda / f32Slovak

An error occurred while activating your storage configuration.
Chyba pri kontrolovaníPri aktivácii konfigurácie úložiska nastala chyba.
11 months ago
User avatar feonsu

New translation

anaconda / f32Slovak

An error occurred trying to mount some or all of your system: {message}

Some of it may be mounted under {path}.
Vyskytla sa chyba počas pokusu o pripojenie niektorých alebo všetkých vašich systémov. : {message}

Niektoré z nich môžu byť pripojené pod %s
{path}
11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,286 7,766 49,912
Translated 100% 1,286 7,766 49,912
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 8% 111 982 6,116

Last activity

Last change March 19, 2020, 11:15 a.m.
Last author Ondrej Sulek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity