This translation branch is closed because Fedora-32 is already released so the translations can't be modified. Please use master or newer Fedora branch instead.

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation Information

Project website github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar jkonecny User avatar m4rtink User avatar vladimirslavik User avatar rvykydal User avatar vponcova User avatar sbueno
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Source code repository git@github.com:rhinstaller/anaconda-l10n.git
Repository branch master
Last remote commit update pot-file ab5e5d7e
github-actions authored 10 hours ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/master/
Filemask f32/*.po
Translation file f32/cs.po
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Czech

Gathering entropy {percents}% (remaining time {time})
Shromažďování entropie {percents}% (zbývající čas {time})
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Czech

Gathering entropy (time ran out)
Získávání entropie (došel čas)
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Czech

Gathering entropy 100%
Získávání entropie 100%
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Czech

Selected disks {} contain volume group '{}' that also uses further unselected disks. You must select or de-select all these disks as a set.
Vybrané jednotky {} obsahují skupinu svazků '{}', která využívá také další nevybrané jednotky. Pro pokračování je nutné mít všechny tyto jednotky buď vybrané, nebo nevybrané.
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Czech

{device_name} on {container_name}
{device_name} na {container_name}
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Czech

{device_description} ({device_name})
{device_description} ({device_name})
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Czech

Failed to save boot loader configuration
Uložení uspořádání zavaděče systému se nezdařilo
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Czech

Failed to save storage configuration
Uložení uspořádání úložiště se nezdařilo
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Czech

NVDIMM device {namespace}
NVDIMM zařízení {namespace}
2 months ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / f32Czech

FCP device {hba_id}
WWPN {wwpn}
LUN {lun}
FCP zařízení {hba_id}
WWPN {wwpn}
LUN {lun}
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,286 7,766 49,912
Translated 97% 1,260 7,459 48,006
Needs editing 1% 19 251 1,480
Failing checks 57% 735 5,907 37,562

Last activity

Last change March 31, 2020, 7:41 p.m.
Last author Pavel Borecki

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity