User avatar None

New string to translate

ABRT / libreportSlovak

New string to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

ABRT / libreportSlovak

Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

ABRT / libreportSlovak

Committed changes 10 months ago
User avatar mmarusak

Translation changed

ABRT / libreportSlovak

Can't create temporary file in
Nedá sa vytvoriť dočasný súbor v
10 months ago
User avatar mmarusak

Translation changed

ABRT / libreportSlovak

Problem directory
Priečinok sAdresár s informáciami o problémome
10 months ago
User avatar mmarusak

New contributor

ABRT / libreportSlovak

New contributor 10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportSlovak

CentOS Bug Tracker
CentOS Bug Tracker URL
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportSlovak

Specify this only if you needed different project than specified in /etc/os-release
Toto uveďte len v prípade ak potrebujete rozdielny produkt od uvedeného v
/etc/os-release
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportSlovak

Specify this only if you needed different project version than specified in /etc/os-release
Toto uveďte len v prípade ak potrebujete rozdielnu verziu produktu od uvedenej v
/etc/os-release
10 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportSlovak

Issue %i is CLOSED, but it has no RESOLUTION
Chyba %i je označená ako CLOSED (uzavretá) ale chýba riešenie
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 603 4,925 29,901
Translated 62% 376 2,301 14,046
Needs editing 0% 5 57 349
Failing checks 5% 32 256 1,632

Last activity

Last change Jan. 12, 2020, 1:02 p.m.
Last author Matej Marusak

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity