Translation status

417 Strings 100% Translate
3,677 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
libreport CC-BY-SA-3.0
retrace-server CC-BY-SA-3.0
gnome-abrt CC-BY-SA-3.0

Translation Information

Project website github.com/abrt/abrt
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar mkutlak User avatar ekulik
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
Source code repository git@github.com:abrt/l10n.git
Repository branch abrt
Last remote commit Update (pt_BR) translation 8dad595
User avatar farribeiro authored 5 days ago
Weblate repository https://translate.fedoraproject.org/git/abrt/abrt/
Filemask *.po
Translation file pl.po
User avatar None

Resource update

ABRT / abrtPolish

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

ABRT / abrtPolish

Committed changes a year ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

ABRT / abrtPolish

& [-vsoxtf] [-e]/[-c CURSOR] [-d DIR]/[-D]

Extract oops from systemd-journal

-c and -e options conflicts because both specifies the first read message.

-e is useful only for -f because the following of journal starts by reading
the entire journal if the last seen possition is not available.

The last seen position is saved in
& [-vsoxtf] [-e]/[-c KURSOR] [-d KATALOG]/[-D]

Wydobywa awarię oops z systemd-journal

Opcje -c i -e są sprzeczne, ponieważ obie określają pierwszy odczytany komunikat.

Opcja -e jest przydatna tylko razem z opcją -f, ponieważ podążanie za dziennikiem zaczyna
się od odczytania całego dziennika, jeśli ostatnio widziane położenie jest niedostępne.

Ostatnio widziane położenie jest zapisywane w 
a year ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

ABRT / abrtPolish

& [-vsf] [-e]/[-c CURSOR] [-t INT]/[-T] [-d DIR]/[-D]

Extract coredumps from systemd-journal

-c and -e options conflicts because both specifies the first read message.

-e is useful only for -f because the following of journal starts by reading
the entire journal if the last seen possition is not available.

The last seen position is saved in
& [-vsf] [-e]/[-c KURSOR] [-t INT]/[-T] [-d KATALOG]/[-D]

Wydobywa awarię oops z systemd-journal

Opcje -c i -e są sprzeczne, ponieważ obie określają pierwszy odczytany komunikat.

Opcja -e jest przydatna tylko razem z opcją -f, ponieważ podążanie za dziennikiem zaczyna
się od odczytania całego dziennika, jeśli ostatnio widziane położenie jest niedostępne.

Ostatnio widziane położenie jest zapisywane w 
a year ago
User avatar piotrdrag

New translation

ABRT / abrtPolish

ABRT has detected a problem. For more information, run “abrt list{}”
Program ABRT wykrył {} problemy. Więcej informacji po wykonaniu polecenia: abrt-cli list{}
a year ago
User avatar piotrdrag

New translation

ABRT / abrtPolish

only show output if at least one problem is found
wyświetla wyjście tylko, jeśli odnaleziono co najmniej jeden problem
a year ago
User avatar piotrdrag

New translation

ABRT / abrtPolish

show only the number of problems
Wwyświetla listę niezgłoszonychtylko liczbę problemów
a year ago
User avatar piotrdrag

New translation

ABRT / abrtPolish

force retracing
Lokalnewymusza ponowne śledzenie
a year ago
User avatar piotrdrag

New translation

ABRT / abrtPolish

submit core dump for remote retracing
Wwysyła zrzut core do zdalnego serwera ponownego śledzenia do analizy
a year ago
User avatar piotrdrag

New translation

ABRT / abrtPolish

perform retracing locally
Wwykonuje lokalne ponowne śledzenie lokalnie
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 417 3,677 23,749
Translated 100% 417 3,677 23,749
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 25, 2020, 11:13 a.m.
Last author Piotr Drąg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity