Project website https://pagure.io/fedora-websites/
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license CC-BY-3.0 getfedora.org arm.fedoraproject.org labs.fedoraproject.org fedoracommunity.org spins.fedoraproject.org start.fedoraproject.org boot.fedoraproject.org alt.fedoraproject.org
Number of strings 1,215
Number of words 12,053
Number of characters 78,421
Number of languages 1
Number of source strings 1,235
Number of source words 12,237
Number of source characters 79,690
None

Committed changes

fedora-websites / getfedora.orgTurkish

Committed changes 2 months ago
None

Committed changes

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgTurkish

Committed changes 2 months ago
None

Committed changes

fedora-websites / arm.fedoraproject.orgTurkish

Committed changes 2 months ago
None

Committed changes

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgTurkish

Committed changes 2 months ago
None

Committed changes

fedora-websites / boot.fedoraproject.orgTurkish

Committed changes 2 months ago
None

Committed changes

fedora-websites / alt.fedoraproject.orgTurkish

Committed changes 2 months ago
Popular version control system
Popüler sürüm kontroldenetimi sistemi
2 months ago
ersen

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgTurkish

Get virtual machines up and running quickly to test your code on multiple platforms using GNOME Boxes. Or dig into powerful, scriptable virtualization tools for even more control.
GNOME Boxes'ı kullanarak kodunuzu birden fazla platformda test etmek için sanal makineleri hızla kurun ve çalıştırın. Ya da daha fazla kontroldenetim için güçlü, betiklerle kontrol edile oluşturulabilen sanallaştırma araçlarına göz atın.
2 months ago
The INDI Library is a cross-platform software designed for automation and control of astronomical instruments.
INDI Kütüphanesi, astronomik cihazların otomasyonu ve kontrolüdenetimi için tasarlanmış çapraz platform bir yazılımdır.
2 months ago
ersen

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgTurkish

Lastly, check that your download's checksum matches: <pre><code>$ sha256sum -c *-CHECKSUM</code></pre> If the output states that the file is valid, then it's ready to use!
Son olarak, indirme işleminizin checksum sonucunun eşleşip eşleşmediğini kontrol eddenetleyin: <pre><code>$ sha256sum -c * -CHECKSUM</code></pre> Eğer çıktı dosyanın geçerli olduğunu belirtiyorsa, kullanıma hazır demektir!
2 months ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year