Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master/antora.yml This component is linked to the fedora-docs-l10n/websites/nav repository. Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-3.0
master/pages/fedora-release This component is linked to the fedora-docs-l10n/websites/nav repository. Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-3.0
master/pages/index This component is linked to the fedora-docs-l10n/websites/nav repository. Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-3.0
master/pages/newcontent This component is linked to the fedora-docs-l10n/websites/nav repository. Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-3.0
master/pages/newcontent-edition This component is linked to the fedora-docs-l10n/websites/nav repository. Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-3.0
master/pages/newcontent-site This component is linked to the fedora-docs-l10n/websites/nav repository. Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-3.0
master/pages/oldrepo This component is linked to the fedora-docs-l10n/websites/nav repository. Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-3.0
master/pages/setup This component is linked to the fedora-docs-l10n/websites/nav repository. Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-3.0
master/pages/setup-docker This component is linked to the fedora-docs-l10n/websites/nav repository. Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-3.0
nav Fix this component to clear its alerts. This translation is locked. CC-BY-SA-3.0
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license CC-BY-SA-3.0 master/pages/oldrepo master/pages/newcontent-edition master/pages/setup-docker master/pages/fedora-release master/pages/index master/pages/newcontent-site master/pages/setup master/pages/newcontent master/antora.yml nav
Languages 1
Source strings 149
Source words 2,659
Source characters 17,765
Hosted strings 149
Hosted words 2,659
Hosted characters 17,765
You'll have to run `make <langcode>` again to rebuild each time you change the site. You make run `make` without a language code to build all languages.
Siteyi her değiştirdiğinizde yeniden oluşturmak için `make <dil kodu>` komutunu tekrar çalıştırmanız gerekecektir. Tüm dilleri oluşturmak için dil kodu olmadan `make` komutunu çalıştırın.
2 months ago
You may now go to `http://localhost:5000/` in your browser of choice.
Şimdi tarayıcınızda `http://localhost:5000/` adresini ziyaret edebilirsiniz.
2 months ago
If doing things the second way, remember to change the `-w` flag to point to the site you want to work on. Also remember to use `make testfg` instead of `make test` to force the development server to stay in the foreground... Otherwise the container will exit immediately and you won't be able to access the site.
İkinci yolu kullanıyorsanız, `-w` seçeneğini üzerinde çalışmak istediğiniz siteyi gösterecek şekilde değiştirmeyi unutmayın. Ayrıca geliştirme sunucusunu ön planda kalmaya zorlamak için `make test` yerine `make testfg` kullanmayı unutmayın... Aksi takdirde konteyner hemen çıkış yapacak ve siteye erişemeyeceksiniz.
2 months ago
$ sudo docker run -it --rm -v "$(pwd):/opt/oldrepo/:z" -p 5000:5000 -w /opt/oldrepo/alt.fedoraproject.org old-fedora-websites clean make en testfg
$ sudo docker run -it --rm -v "$(pwd):/opt/oldrepo/:z" -p 5000:5000 -w /opt/oldrepo/alt.fedoraproject.org old-fedora-websites clean make en testfg
2 months ago
... Or you can execute commands individually without starting a shell:
... Veya bir kabuk başlatmadan komutları ayrı ayrı çalıştırabilirsiniz:
2 months ago
$ sudo docker run -it --rm -v "$(pwd):/opt/oldrepo/:z" -p 5000:5000 old-fedora-websites
[root@7847061d786f oldrepo]# cd alt.fedoraproject.org/
[root@7847061d786f alt.fedoraproject.org]# make clean en test
rm -rf out
rm -f po/*.mo
rm -f data/templates/translations.html
[...]
$ sudo docker run -it --rm -v "$(pwd):/opt/oldrepo/:z" -p 5000:5000 old-fedora-websites
[root@7847061d786f oldrepo]# cd alt.fedoraproject.org/
[root@7847061d786f alt.fedoraproject.org]# make clean en test
rm -rf out
rm -f po/*.mo
rm -f data/templates/translations.html
[...]
2 months ago
You can either start a shell inside the container and work from there:
Konteynerin içinde bir kabuk başlatabilir ve oradan çalışabilirsiniz:
2 months ago
Getting things running
Çalışır duruma getirme
2 months ago
This will generate a container image for you to use.
Bu, kullanmanız için bir konteyner kalıbı oluşturacaktır.
2 months ago
sudo docker build -t old-fedora-websites .
sudo docker build -t old-fedora-websites .
2 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity