Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
sssd Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 4
sssd-1-16 This translation is locked. GPL-3.0 99% 3 34 3 4
sssd-manpage This component is linked to the SSSD/sssd repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 880
sssd-manpages-1-16 This component is linked to the SSSD/sssd-1-16 repository. This translation is locked. GPL-3.0 80% 480 7,272 995 456
Project website sssd.io
Instructions for translators

Mailing list for translators: <<trans@lists.fedoraproject.org>

Project maintainers User avatar pbrezina User avatar atikhonov
Translation license GPL-3.0 SSSD sssd sssd-manpages-1-16 sssd-manpage sssd-1-16
Languages 1
Source strings 6,636
Source words 83,057
Source characters 615,893
Hosted strings 6,509
Hosted words 80,615
Hosted characters 598,861
User avatar goeran

Suggestion accepted

SSSD / sssdSwedish

Enables using of subdomains realms for authentication
Aktiverar användningen av underdomänriken för autentisering
3 weeks ago
User avatar goeran

Translation changed

SSSD / sssdSwedish

Whether to match authenticated UPN with target user
OmHuruvida autentiserad UPN skall matchas med målanvändaren
3 weeks ago
User avatar goeran

Suggestion accepted

SSSD / sssdSwedish

Whether to match authenticated UPN with target user
Om autentiserad UPN skall matchas med målanvändaren
3 weeks ago
User avatar goeran

Suggestion accepted

SSSD / sssdSwedish

List of PAM services that are allowed to authenticate with GSSAPI.
Lista av PAM-tjänster som tillåts autentisera med GSSAPI.
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

SSSD / sssd-1-16Swedish

Do not filter domain local groups from other domains
Filtrera inte domänlokala grupper från andra domäner
a month ago
User avatar None

Suggestion added

SSSD / sssd-1-16Swedish

How long should keep trying to resolve single DNS query (seconds)
Hur länge SSSD skall fortsätta försöka slå upp en enskild DNS-fråga (sekunder)
a month ago
User avatar None

Suggestion added

SSSD / sssd-1-16Swedish

How long should SSSD talk to single DNS server before trying next server (miliseconds)
Hur länge SSSD skall prata med en enskild DNS-server innan den försöker med nästa server (millisekunder)
a month ago
User avatar None

Suggestion added

SSSD / sssd-manpages-1-16Swedish

For LDAP-based providers, the resolve operation is performed as part of an LDAP connection operation. Therefore, also the <quote>ldap_opt_timeout></quote> timeout should be set to a larger value than <quote>dns_resolver_timeout</quote> which in turn should be set to a larger value than <quote>dns_resolver_op_timeout</quote> which should be larger than <quote>dns_resolver_server_timeout</quote>.
För LDAP-baserade leverantörer utförs uppslagningsoperationen som en del av LDAP-anslutningsoperationen. Därför skall även tidsgränsen <quote>ldap_opt_timeout></quote> sättas till ett större värde än <quote>dns_resolver_timeout</quote> som i sin tur skall sättas till ett större värde än <quote>dns_resolver_op_timeout</quote> som skall vara större än <quote>dns_resolver_server_timeout</quote>.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

SSSD / sssd-manpages-1-16Swedish

Time in seconds to tell how long would SSSD try to resolve single DNS query (e.g. resolution of a hostname or an SRV record) before trying the next hostname or discovery domain.
Tid i sekunder hur länge SSSD skall försöka slå upp en viss DNS-fråga (t.ex. uppslagning av ett värdnamn eller en SRV-post) före den provar nästa värdnamn eller upptäcktsdomän.
a month ago
User avatar None

Suggestion added

SSSD / sssd-manpages-1-16Swedish

Default: 2000
Standard: 1000
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity