Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
ibus LGPL-2.1 99% 3 51 1
Project website github.com/ibus/ibus
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar fujiwara
Translation license GPL-2.0 ibus-anthy LGPL-2.1 ibus
Languages 1
Source strings 757
Source words 3,091
Source characters 19,675
Hosted strings 555
Hosted words 2,296
Hosted characters 14,698
User avatar None

New strings to translate

ibus / ibusSwedish

New strings to translate 2 days ago
User avatar None

Resource update

ibus / ibusSwedish

Resource update 2 days ago
User avatar fujiwara

Resource update

ibus / ibusSwedish

Resource update 4 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

"LANG" for annotations on emoji dialog. E.g. "en"
”SPRÅK” för annotationer i emoji-dialogen. T.ex. ”sv”
4 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

Failed to get the current text application. Please re-focus your application. E.g. Press Esc key several times to release the emoji typing mode, click your desktop and click your text application again.
Misslyckades att få det aktuella textprogrammet. Fokusera om ditt program. T.ex. tryck Esc-tangenten flera gånger för att släppa emoji-inskrivningsläget, klicka på ditt skrivbord och klicka på ditt textprogram igen.
4 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

Loading a Unicode dictionary:
Laddar en Unicode-ordbok:
4 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

NKo
N'Ko
4 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

Load the Unicode data at the time of startup if true. About 15MB memory is needed to load the data. Load the Unicode data when open the emoji dialog at the beginning if false. The Unicode data is always loaded after the emoji data is loaded even if true.
Läs in Unicode-data vid uppstartstillfället om sant. Ungefär 15 MB minne behövs för att läsa in datan. Läs Unicode-datan när emoji-dialogen öppnas i början om falskt. Unicode-datan läses alltid in efter emoji-datan läses in även om sant.
4 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

Load the emoji data at the time of startup if true. About 10MB memory is needed to load the data. Load the emoji data when open the emoji dialog at the beginning if false.
Läs in emoji-data vid uppstartstillfället om sant. Ungefär 10 MB minne behövs för att läsa in datan. Läs emoji-datan när emoji-dialogen öppnas i början om falskt.
4 months ago
User avatar goeran

Translation changed

ibus / ibusSwedish

Choose a default language of emoji dictionaries on the emoji dialog. The value $lang is applied to /usr/share/ibus/dicts/emoji-$lang.dict .
Välj ett standardspråk med emoji-ordlistor i emoji-dialogen. Värdet $lang används i /usr/share/ibus/dicts/emoji-$lang.dict .
4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity