Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0 1
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
boot.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
getfedora.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0 14
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license CC-BY-3.0 fedoracommunity.org arm.fedoraproject.org getfedora.org alt.fedoraproject.org labs.fedoraproject.org spins.fedoraproject.org start.fedoraproject.org boot.fedoraproject.org
Languages 1
Source strings 1,301
Source words 13,038
Source characters 84,960
Hosted strings 1,293
Hosted words 12,939
Hosted characters 84,184
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Need something a bit different? Check out our other Fedora Workstation downloads here, featuring secondary architectures and network-based installation images.
Behöver du något lite annorlunda? Kolla in våra andra Fedora Workstation nedladdningar här, med sekundära arkitekturer och nätverksbaserade installationsavbilder.
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Check out the <a href="%(link)s">Fedora Cloud</a> page for all the details and downloads.
Koppla upp <a href="%(link)s">Fedora Cloud</a>-sidan för alla detaljer och nedladdningar.
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Verify your download.
Verifiera din nedladding.
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Lastly, check that your download's checksum matches: <pre><code>$ sha256sum -c *-CHECKSUM</code></pre> If the output states that the file is valid, then it's ready to use!
Till slut, kontrollera att nedladdningarnas checksumma stämmer överens: <pre><code>$ sha256sum -c *-CHECKSUM</code></pre> Om utdata visar att filen är giltig, så är den redo att användas!
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Verify your download with CHECKSUM files.
Verifiera dina nedladdningar med CHECKSUM filer.
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Learn how to verify your downloads.
Ta reda på hur du verifierar nedladdningar.
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

By clicking on and downloading Fedora, you agree to comply with the following terms and conditions.
Genom att klicka på nedladdningslänken och hämta hem Fedora till din dator, går du med på att uppfylla följande krav och villkor.
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Once you have downloaded an image, be sure to verify it for both security and integrity.
När du har hämtat en avbild, se till att verifiera den för både säkerhet och integritet.
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Fedora Media Writer
Fedora Media Writer
4 days ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / getfedora.orgSwedish

Created for Developers.
Skapad för utvecklare.
4 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity