Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0 24
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 13 1
boot.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 4
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 13
getfedora.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0 24
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 93% 24 290 73 4
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 66 5
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 3
Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license CC-BY-3.0 fedoracommunity.org arm.fedoraproject.org getfedora.org alt.fedoraproject.org labs.fedoraproject.org spins.fedoraproject.org start.fedoraproject.org boot.fedoraproject.org
Languages 1
Source strings 1,301
Source words 13,038
Source characters 84,960
Hosted strings 1,294
Hosted words 12,909
Hosted characters 84,065
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgSlovak

Specific documentation is available in the <a href="%s">Fedora Documentation</a>.
Podrobná dokumentácia je k dispozícii na <a href="%s">stránke Fedory pre vývojárov</a>.
yesterday
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgSlovak

Fedora Comp Neuro Lab is shipped as a live operating system. It's everything you need to try out the lab - you don't have to erase anything on your current system to try it out, and it won't put your files at risk. Take Fedora for a test drive, and if you like it, you can install Fedora directly to your hard drive straight from the Live Media desktop if you like.
Fedora s prostredím SoaS je dodávaná ako live operačný systém. Obsahuje všetko, čo potrebujete na vyskúšanie Fedory s prostredím SoaS - nemusíte zo svojho aktuálneho systému nič vymazávať, nevystaví vaše súbory žiadnemu riziku. Zoberte Fedoru na testovaciu jazdu, a ak sa vám zapáči, môžete si Fedoru nainštalovať priamo na svoj disk rovno z pracovnej plochy Live média.
10 days ago
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgSlovak

Users and developers are also available on the mailing list at <a href="%s">neurofedora@lists.fedoraproject.org</a>.
Používatelia a vývojári sú k dispozícii aj v diskusnej skupine <a href="%s">users@lists.fedoraproject.org</a>.
3 weeks ago
Fedora %(rel)s %(state)s aarch64 Cloud Base AMIs
Fedora %(rel)s %(state)s Standard Baseaarch64 Cloud HVMBase AMI
4 months ago
Fedora %(rel)s %(state)s x86_64 Cloud Base AMIs
Fedora %(rel)s %(state)s GP2 Basex86_64 Cloud HVMBase AMI
4 months ago
Fedora %(rel)s aarch64 Cloud Base AMIs
Fedora %(rel)s arm64 Base Cloudarch64 Cloud Base AMI
4 months ago
aarch64 AMIs
aarmch64 AMI
4 months ago
Fedora %(rel)s x86_64 Cloud Base AMIs
Fedora %(rel)s cloudové obrazyx86_64 Cloud Base AMI
4 months ago
x86_64 AMIs
armx86_64 AMI
4 months ago
Fedora offers many torrent downloads. Access our directory of torrents below:
Fedora ponúka veľa súborov na stiahnutie cez bittorrent. Adresár torrentov nájdete pod odkazom nižšie:
4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity