Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
abrt Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-3.0 62% 158 1,604 9 9
Glossary ABRT CC-BY-SA-3.0
gnome-abrt CC-BY-SA-3.0 2
libreport CC-BY-SA-3.0 62% 227 2,624 32 39
retrace-server CC-BY-SA-3.0 3
Project website github.com/abrt/abrt
Instructions for translators

Mailing list for translators: <<trans@lists.fedoraproject.org>

Project maintainers User avatar mkutlak User avatar ekulik
Translation license CC-BY-SA-3.0 ABRT abrt libreport retrace-server gnome-abrt
Languages 1
Source strings 1,193
Source words 9,359
Source characters 58,387
Hosted strings 1,131
Hosted words 9,247
Hosted characters 57,683
User avatar None

Resource update

ABRT / ABRTSlovak

Resource update a month ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportSlovak

This problem was already reported to Bugzilla (see '%s'). Do you still want to create a new bug?
Tento problém už bol nahlásený do MantisBT (viď '%s'). Želáte si stále vytvoriť nový problém?
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportSlovak

Invalid password or login. Please enter your %s login:
Neplatné heslo alebo meno. Prosím zadajte svoje Red Hat prihlasovacie údaje:
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportSlovak

Submit uReport
Odoslať hlásenie
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportSlovak

Groups
Skupiny
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportSlovak

permission denied
Prístup odmietnutý
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / libreportSlovak

Search
Vyhľadávanie
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / abrtSlovak

remove after reporting
Zmazať DIR po ohlásení problému
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / abrtSlovak

Removed
Odstránené
3 months ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / abrtSlovak

Are you sure you want to delete this problem?
Ste si istý/istá, že chcete odstrániť tento obraz?
3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity