Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
boot.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
getfedora.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license CC-BY-3.0 fedoracommunity.org arm.fedoraproject.org getfedora.org alt.fedoraproject.org labs.fedoraproject.org spins.fedoraproject.org start.fedoraproject.org boot.fedoraproject.org
Languages 1
Source strings 1,301
Source words 13,038
Source characters 84,960
Hosted strings 1,294
Hosted words 12,909
Hosted characters 84,065
Simulate stochastic chemical computations, multicompartment single-neuron models, and spiking neuron network models.
Symulowanie stochastycznych obliczeń chemicznych, wielokomorowych modeli pojedynczych neuronów i modeli wzrastapulsujących sieci neuronowych.
4 months ago
A simulation environment for modelling large scale spiking neural networks.
Środowisko symulacji do modelowania wielkich wzrastapulsujących sieci neuronowych.
4 months ago
A highly flexible and extensible simulator for modelling spiking neural networks.
Wysoce konfigurowalny i rozszerzalny symulator do modelowania wzrastapulsujących sieci neuronowych.
4 months ago
Simulate stochastic chemical computations, multicompartment single-neuron models, and spiking neuron network models.
Symulowanie stochastycznych obliczeń chemicznych, wielokomorowych modeli pojedynczych neuronów i modeli wzrastających sieci neuronowych.
4 months ago
The complete Python Science stack, for teaching, modelling, and analysis.
Pełny stos Python Science do nauczania, modelowania i analizy.
4 months ago
A simulation environment for modelling large scale spiking neural networks.
Środowisko symulacji do modelowania wielkich wzrastających sieci neuronowych.
4 months ago
Model subcellular components, biochemical reactions, complex models of single neurons, and networks.
Modelowanie składowych subkomórkowych, reakcji biochemicznych, złożonych modeli pojedynczych neuronów i sieci.
4 months ago
A highly flexible and extensible simulator for modelling spiking neural networks.
Wysoce konfigurowalny i rozszerzalny symulator do modelowania wzrastających sieci neuronowych.
4 months ago
A simulation environment for detailed modelling of individual neurons and networks of neurons.
Środowisko symulacji do szczegółowego modelowania poszczególnych neuronów i sieci neuronów.
4 months ago
The NeuroFedora team has developed the Comp-Neuro lab specially to enable computational neuroscience. It includes everything you will need to get your work done—modelling software, analysis tools, general productivity tools—all well integrated with the modern GNOME platform to give you a complete operating system.
Zespół NeuroFedora utworzył obraz Comp-Neuro specjalnie, aby wspomóc neurobiologię obliczeniową. Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy — oprogramowanie do modelowania, narzędzia do analizy, ogólne narzędzia — zintegrowane z nowoczesną platformą GNOME, aby zapewnić pełny system operacyjny.
4 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity