Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
chkconfig This translation is locked. GPL-2.0
initscripts GPL-2.0
Project website github.com/fedora-sysv
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar jamacku
Translation license GPL-2.0 initscripts chkconfig
Languages 1
Source strings 266
Source words 1,749
Source characters 12,087
Hosted strings 261
Hosted words 1,718
Hosted characters 11,767
User avatar None

Committed changes

fedora-sysv / initscriptsPolish

Committed changes 10 months ago
User avatar piotrdrag

New translation

fedora-sysv / initscriptsPolish

Usage: $0 {start|stop|status|restart|force-reload}
Użycie: $0 {start|stop|status|restart|reload|force-reload}
10 months ago
User avatar piotrdrag

New translation

fedora-sysv / initscriptsPolish

system is shutting down, leaving interfaces up as requested
system jest wyłączany, interfejsy nie zostaną wyłączone według żądania
10 months ago
User avatar piotrdrag

New translation

fedora-sysv / initscriptsPolish

Target is not reachable, but timeout was already reached. Continuing anyway.
Nie można osiągnąć celu, ale już osiągnięto czas oczekiwania. Kontynuowanie mimo to.
10 months ago
User avatar piotrdrag

New translation

fedora-sysv / initscriptsPolish

It is advised to switch to 'NetworkManager' instead for network management.
Zalecane jest przełączenie na „NetworkManager” do zarządzania siecią.
10 months ago
User avatar piotrdrag

New translation

fedora-sysv / initscriptsPolish

You are using 'network' service provided by 'network-scripts', which are now deprecated.
Używana jest usługa „network” dostarczana przez „network-scripts”, które są teraz przestarzałe.
10 months ago
User avatar piotrdrag

New translation

fedora-sysv / initscriptsPolish

Usage: status -p pidfile -b binary program
Użycie: status [-p plik_pid] { -b program} binarny
10 months ago
User avatar piotrdrag

New translation

fedora-sysv / initscriptsPolish

Usage: killproc -p pidfile -b binary program
Użycie: killproc [-p plik_pid] [ -d opóźnienie] {program} [-sygnał] -b program binarny
10 months ago
User avatar piotrdrag

New translation

fedora-sysv / initscriptsPolish

-b option can be used only with -p
Opcja -b może być używana tylko z opcją -p
10 months ago
User avatar piotrdrag

New translation

fedora-sysv / initscriptsPolish

Failed to set '$value' value [$key] to ${DEVICE} bonding device
Ustawienie wartości „$value” [$key] na urządzenie wiązania ${DEVICE} się nie powiodło
10 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity