Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master LGPL-2.1
Project website github.com/cockpit-project/cockpit-podman
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar mmarusak User avatar martinpitt
Translation license LGPL-2.1 master
Languages 1
Source strings 175
Source words 477
Source characters 2,820
Hosted strings 175
Hosted words 477
Hosted characters 2,820
User avatar mmarusak

Resource update

cockpit-podman / masterPolish

Resource update a month ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit-podman / masterPolish

Searching...
Wczytyyszukiwanie…
a month ago
User avatar piotrdrag

New translation

cockpit-podman / masterPolish

Please start typing to look for images.
Proszę zacząć pisać, aby wyszukać obrazy.
a month ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit-podman / masterPolish

Please retry another term.
Brak wyników dla zapytania „$0”. Proszę spróbować innych słów.
a month ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit-podman / masterPolish

No results for $0
Brak wyników dla zapytania „$0
a month ago
User avatar piotrdrag

New translation

cockpit-podman / masterPolish

No results for $0
Brak wyników dla $0
a month ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit-podman / masterPolish

No images found
BrakNie odnaleziono obrazów
a month ago
User avatar piotrdrag

New translation

cockpit-podman / masterPolish

IP (optional)
IP (opcjonalnie)
a month ago
User avatar piotrdrag

Translation changed

cockpit-podman / masterPolish

Host port (optional)
Port gospodarza (opcjonalnie)
a month ago
User avatar piotrdrag

New translation

cockpit-podman / masterPolish

Error occured while connecting console
Wystąpił błąd podczas łączenia konsoli
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity