Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
boot.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 1
getfedora.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0 1
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 22
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license CC-BY-3.0 fedoracommunity.org arm.fedoraproject.org getfedora.org alt.fedoraproject.org labs.fedoraproject.org spins.fedoraproject.org start.fedoraproject.org boot.fedoraproject.org
Number of strings 654
Number of words 6,973
Number of characters 45,148
Number of languages 1
Number of source strings 1,301
Number of source words 13,038
Number of source characters 84,960
User avatar warrink

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgDutch

Fedora CoreOS is an automatically-updating, minimal operating system for running containerized workloads securely and at scale. It is currently available for testing on a limited set of platforms, with more coming soon.
Fedora CoreOS is een automatisch bijwerkend, minimaal besturingssysteem voor het veilig en op schaal uitvoeren van containerbelastingen. Het is momenteel beschikbaar voor het testen op een beperkt aantal platforms,
binnenkort volgen er meer.
3 days ago
User avatar warrink

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgDutch

By downloading Fedora software, you acknowledge that you understand all of the following: Fedora software and technical information may be subject to the U.S. Export Administration Regulations (the “EAR”) and other U.S. and foreign laws and may not be exported, re-exported or transferred (a) to any country listed in Country Group E:1 in Supplement No. 1 to part 740 of the EAR (currently, Cuba, Iran, North Korea, Sudan & Syria); (b) to any prohibited destination or to any end user who has been prohibited from participating in U.S. export transactions by any federal agency of the U.S. government; or (c) for use in connection with the design, development or production of nuclear, chemical or biological weapons, or rocket systems, space launch vehicles, or sounding rockets, or unmanned air vehicle systems. You may not download Fedora software or technical information if you are located in one of these countries or otherwise subject to these restrictions. You may not provide Fedora software or technical information to individuals or entities located in one of these countries or otherwise subject to these restrictions. You are also responsible for compliance with foreign law requirements applicable to the import, export and use of Fedora software and technical information.
Door Fedora software te downloaden, erken je dat je al het volgende begrijpt: Fedora software en technische informatie kunnen onderworpen zijn aan de US Export Administration Regulations (de "EAR") en andere Amerikaanse en buitenlandse wetten en mogen niet worden geëxporteerd, opnieuw geëxporteerd of overgedragen (a) naar elk land dat is opgenomen in landengroep E: 1 in supplement nr. 1 bij deel 740 van de EAR (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië); (b) naar een verboden bestemming of naar een eindgebruiker die is verboden deel te nemen aan Amerikaanse exporttransacties door een federaal agentschap van de Amerikaanse overheid; of (c) voor gebruik in verband met het ontwerp, de ontwikkeling of de productie van nucleaire, chemische of biologische wapens of raketsystemen, ruimtelanceervoertuigen of sonderingsraketten of systemen voor onbemande luchtvaartuigen. Je mag Fedora software of technische informatie niet downloaden als je je in een van deze landen bevindt of anderszins onderworpen bent aan deze beperkingen. Je mag geen Fedora software of technische informatie verstrekken aan individuen of entiteiten die zich in een van deze landen bevinden of anderszins onderworpen zijn aan deze beperkingen. Je bent ook verantwoordelijk voor de naleving van buitenlandse wettelijke vereisten die van toepassing zijn op de import, export en het gebruik van Fedora
software en technische informatie.
3 days ago
Get Fedora CoreOS
Verkrijg Fedora ServerCoreOS
a month ago
Get Fedora CoreOS
Verkrijg Fedora ServerCoreOS
a month ago
User avatar None

Resource update

fedora-websites / boot.fedoraproject.orgDutch

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

fedora-websites / start.fedoraproject.orgDutch

Resource update a month ago
User avatar None

New string to translate

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgDutch

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgDutch

Resource update a month ago
User avatar None

Source string changed

fedora-websites / spins.fedoraproject.orgDutch

Get Fedora ServerCoreOS
a month ago
User avatar None

New string to translate

fedora-websites / fedoracommunity.orgDutch

New string to translate a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity