Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
paprefs GPL-2.0
pavucontrol GPL-2.0
pulseaudio LGPL-2.1 86% 75 676
Project website www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license GPL-2.0 paprefs pavucontrol LGPL-2.1 pulseaudio
Languages 1
Source strings 724
Source words 4,146
Source characters 32,485
Hosted strings 721
Hosted words 4,141
Hosted characters 32,306
User avatar copperi

New translation

pulseaudio / pavucontrolFinnish

Connection to PulseAudio failed. Automatic retry in 5s

In this case this is likely because PULSE_SERVER in the Environment/X11 Root Window Properties
or default-server in client.conf is misconfigured.
This situation can also arise when PulseAudio crashed and left stale details in the X11 Root Window.
If this is the case, then PulseAudio should autospawn again, or if this is not configured you should
run start-pulseaudio-x11 manually.
Yhteys PulseAudioon epäonnistui. Automaattinen uudelleenyritys 5 sekunnissa

Tässä tapauksessa tämä johtuu todennäköisesti siitä, että PULSE_SERVER Ympäristössä/X11 pääikkuna-ominaisuuksissa
tai client.conf: n oletuspalvelin on määritetty väärin.
Tämä tilanne voi myös syntyä, kun PulseAudio kaatui ja jätti vanhentuneet yksityiskohdat X11-pääikkunaan.
Jos näin on, PulseAudion pitäisi automaattisesti uudelleenkäynnistyä, mutta jos toimintoa ei ole määritetty, sinun pitäisi
suoritta start-pulseaudio-x11 käsin.
12 days ago
User avatar copperi

New translation

pulseaudio / pavucontrolFinnish

Ignoring sink-input due to it being designated as an event and thus handled by the Event widget
Ohitetaan nielusisääntulo, koska se on nimetty tapahtumaksi ja siten tapahtumavekotin käsittelee sen
12 days ago
User avatar copperi

New translation

pulseaudio / pavucontrolFinnish

You need to load module-device-manager in the PulseAudio server in order to rename devices
Sinun on ladattava moduuli-laitehallinta PulseAudio-palvelimeen, jotta voit nimetä laitteet uudelleen
12 days ago
User avatar copperi

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioFinnish

You have to specify a card name/index, a port name and a latency offset
Kortin nimi/indeksi ja profiilortin nimi ja viivästysasetus on annettava
12 days ago
User avatar copperi

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioFinnish

You have to specify a sink index and a semicolon-separated list of supported formats
Nielun nimi/indeksi ja vaimennuksen totuusarvopuolipilkulla eroteltu lista tuetuista formaateista on annettava
12 days ago
User avatar copperi

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioFinnish

You have to specify at least an object path and a message name
Nielun nimi/indeksi ja porVähintään objektin polku ja viestin nimi on annettava
12 days ago
User avatar copperi

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioFinnish

You have to specify a source output index and a mute action (0, 1, or 'toggle')
Lähteen ulostuloindeksi ja vaimennuksen totuusarvoiminto (0, 1, tai "vaihda") on annettava
12 days ago
User avatar copperi

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioFinnish

You have to specify a sink input index and a mute action (0, 1, or 'toggle')
Nielun syöteindeksi ja vaimennuksen totuusarvoiminto (0, 1, tai "vaihda") on annettava
12 days ago
User avatar copperi

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioFinnish

You have to specify a source name/index and a mute action (0, 1, or 'toggle')
Lähteen nimi/indeksi ja vaimennuksen totuusarvoiminto (0, 1, tai "vaihda") on annettava
12 days ago
User avatar copperi

Translation changed

pulseaudio / pulseaudioFinnish

You have to specify a sink name/index and a mute action (0, 1, or 'toggle')
Nielun nimi/indeksi ja vaimennuksen totuusarvoiminto (0, 1, tai "vaihda") on annettava
12 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity