Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
master/antora.yml This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/classroom/classroom This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/classroom/help-wanted This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/index This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/_partials/attributes This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/policy/inactive This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/welcome/firststep This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
master/pages/welcome/welcome This component is linked to the fedora-docs-l10n/fedora-join/nav repository. CC-BY-SA-3.0
nav CC-BY-SA-3.0
Project website pagure.io/fedora-docs-l10n/fedora-join
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license CC-BY-SA-3.0 nav master/pages/welcome/welcome master/pages/classroom/classroom master/pages/policy/inactive master/antora.yml master/pages/index master/pages/classroom/help-wanted master/pages/welcome/firststep master/pages/_partials/attributes
Languages 1
Source strings 201
Source words 3,075
Source characters 21,859
Hosted strings 201
Hosted words 3,075
Hosted characters 21,859
ping/nudge/poke the team member to request a status update: to see how they are doing and if we can do anything to help,
huutelee/tökkää/herättelee tiimin jäsentä tilapäivityksen pyytämiseksi: nähdäkseen mitä heillä kuuluu ja voimmeko olla avuksi,
3 weeks ago
When the team detects a team member to be inactive, generally for long periods of time (a year or so), we:
Kun tiimi havaitsee jäsenensä olevan passiivinen, yleensä pitkiä aikoja (noin vuoden), se:
3 weeks ago
We'd like to note that the intention here is not to "_kick people out of the community_" at all. We do not mark FAS accounts as inactive---we only update Fedora Join related groups (FAS/Pagure). Please also note that other teams may have their own policies regarding inactive community members.
Haluamme huomauttaa, että tarkoituksena ei ole "potkia ihmisiä pois yhteisöstä". Emme merkitse FAS-tilejä passiivisiksi --- päivitämme vain Fedora Join-ryhmät (FAS/Pagure). Huomaa myös, että muilla tiimeillä voi olla omat käytäntönsä passiivisten jäsenten kanssa.
3 weeks ago
When community members are able to return, their membership to the groups will be restored. I.e., they will not have to start again from zero. Just as they retain their friends in the Fedora community even when they are away, they also retain the community's trust when away.
Kun yhteisön jäsenillä on aikaa palata, heidän jäsenyytensä ryhmiin palautetaan. Eli heidän ei tarvitse aloittaa uudestaan nollasta. Aivan kuten he säilyttävät ystävänsä Fedora-yhteisössä, vaikka ovat itse passiivisia, he säilyttävät myös yhteisön luottamuksen poissa ollessaan.
3 weeks ago
We all understand that sometimes we need to take a step away from our volunteer work to focus on other things. This can happen for many reasons, and there is absolutely nothing wrong with taking a break from volunteering in the Fedora community when required. In such cases, primarily for housekeeping, we remove inactive members from the FAS/Pagure groups.
Me kaikki ymmärrämme, että joskus on otettava askel pois vapaaehtoistyöstä, jotta voi keskittyä muihin asioihin. Tämä voi tapahtua monista syistä, eikä siinä ole mitään vikaa, jos pidät taukoa vapaaehtoistyöstä Fedora-yhteisössä tarvittaessa. Tällaisissa tapauksissa, pääasiassa taloudenhoitoa varten, poistamme passiiviset jäsenet FAS/Pagure-ryhmistä.
3 weeks ago
The ping/nudge/poke message could be like this:
Haloo/herätys/huomio viesti voisi olla vaikkapa:
3 weeks ago
open a ticket on the Fedora Join Pagure instance to follow up on progress.
avaa kortin Fedora Join Pagure-esiintymässä seurataksesi edistymistä.
3 weeks ago
The removal from a member from the FAS group is merely an act of acknowledging that someone is no longer active.
Jäsenen poistaminen FAS-ryhmästä kertoo vain siitä, että hän ei ole enää aktiivinen.
3 weeks ago
close the ticket with its status set to "inactive".
sulkemaan kortin asettaen sen "passiivinen" tilaan.
3 weeks ago
remove the member from the FAS and Pagure groups,
poistamaan jäsenen FAS ja Pagure ryhmistä,
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity