Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
plugins GPL-2.0 96% 9 539 26 1
setroubleshoot GPL-2.0 95% 8 64 5
Glossary setroubleshoot Glossary GPL-2.0
Project website pagure.io/setroubleshoot
Instructions for translators

Mailing list for translators: <<trans@lists.fedoraproject.org>

Project maintainers User avatar plautrba User avatar vmojzis
Translation license GPL-2.0 setroubleshoot Glossary setroubleshoot plugins
Languages 1
Source strings 399
Source words 6,953
Source characters 46,307
Hosted strings 393
Hosted words 6,947
Hosted characters 46,260
User avatar vmojzis

Resource update

setroubleshoot / pluginsCzech

Resource update 2 weeks ago
Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

setroubleshoot / setroubleshoot GlossaryCzech

Resource update a month ago
Resource update 2 months ago
User avatar None

Suggestion added

setroubleshoot / pluginsCzech


SELinux denied svirt access to $TARGET_PATH.
If this is a virtualization image, it has to have a file context label of
virt_image_t. The system is setup to label image files in directory./var/lib/libvirt/images
correctly. We recommend that you copy your image file to /var/lib/libvirt/images.
If you really want to have your image files in the current directory, you can relabel $TARGET_PATH to be virt_image_t using chcon. You also need to execute semanage fcontext -a -t virt_image_t '$FIX_TARGET_PATH' to add this
new path to the system defaults. If you did not intend to use $TARGET_PATH as a virtualization
image it could indicate either a bug or an intrusion attempt.

SELinux odmítl přístup xenu k $TARGET_PATH.
Jedná-li se o obraz XEN, musí mít znak souborového kontextu
xen_image_t. Systém je nastaven, aby označil soubory obrazu v adresáři /var/lib/xen/images
bezchybně. Doporučujeme, abyste zkopírovali soubor obrazu do /var/lib/xen/images.
Chcete-li skutečně mít soubory obrazu pro xen v současném adresáři, lze přeznačit $TARGET_PATH na xen_image_t pomocí chcon. Je rovněž nutné provést semanage fcontext -a -t xen_image_t '$FIX_TARGET_PATH', aby se tato
nová cesta přidala do výchozích hodnot systému. Nezamýšlíte-li používat $TARGET_PATH jako obraz
pro xen, může to naznačovat jak chybu, tak pokus o průnik.
2 months ago
User avatar plautrba

New string to translate

setroubleshoot / setroubleshootCzech

New string to translate 7 months ago
Resource update 7 months ago
User avatar plautrba

New string to translate

setroubleshoot / setroubleshootCzech

New string to translate 7 months ago
Resource update 7 months ago
User avatar None

New strings to translate

setroubleshoot / pluginsCzech

New strings to translate 7 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity