Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
alt.fedoraproject.org Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0 36 4
arm.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 11
boot.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
fedoracommunity.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 8
getfedora.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. Fix this component to clear its alerts. CC-BY-3.0
labs.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 94% 20 250 75 3
spins.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0 70 1
start.fedoraproject.org This component is linked to the fedora-websites/alt.fedoraproject.org repository. CC-BY-3.0
Project website pagure.io/fedora-websites
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license CC-BY-3.0 fedoracommunity.org arm.fedoraproject.org getfedora.org alt.fedoraproject.org labs.fedoraproject.org spins.fedoraproject.org start.fedoraproject.org boot.fedoraproject.org
Languages 1
Source strings 1,301
Source words 13,038
Source characters 84,960
Hosted strings 1,293
Hosted words 12,939
Hosted characters 84,184
User avatar None

Suggestion added

fedora-websites / labs.fedoraproject.orgCzech

Specific documentation is available in the <a href="%s">Fedora Documentation</a>.
Speciální dokumentace je dostupná on-line na <a href="%s">stránce Portálu Fedory pro vývojáře</a>.
9 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

fedora-websites / alt.fedoraproject.orgCzech

Network Installer
Síťová instalace
2 weeks ago
A plethora of Free/Open source computational modelling tools for Neuroscience in one easy to use downloadable image! Download, install (or don't!) and get down to work!
Množství svobodných/open-source nástrojů počítačového modelování pro neurovědu ke stažení v jediném, snadno použitelném obrazu! Stáhněte, nainstalujte (nebo ne!) a pusťte se do práce!
2 weeks ago
Comp-Neuro
Comp-Neuro
2 weeks ago
A plethora of Free/Open source computational modelling tools for Neuroscience.
Množství svobodných/open-source nástrojů
počítačového modelování pro neurovědu.
2 weeks ago
A plethora of Free/Open source computational modelling tools for Neuroscience.
Množství svobodných/open-source nástrojů
počítačového modelování pro neurovědu.
2 weeks ago
Explore the Brain.
Zkoumejte vnější vesmírmozek.
2 weeks ago
User avatar peartown

Translation changed

fedora-websites / getfedora.orgCzech

The Fedora Alternative Downloads are either special-purpose - for testing, for specific architectures - or are more standard versions of Fedora in alternative formats such network installer format or formatted for bittorrent download.
Stažení alternativních verzí Fedory slouží buď ke speciálním účelům – k testování, pro konkrétní architektury – nebo se jedná o běžnější verze Fedory v alternativních formátech, jako například pro síťovou instalaci nebo formát pro stahování přes bittorrent.
2 weeks ago
By clicking on and downloading Fedora, you agree to comply with the following terms and conditions.
Klepnutím zdena odkaz a stažením Fedory vyjadřujete souhlas s následujícími ustanoveními a podmínkami.
2 weeks ago
By clicking on and downloading Fedora, you agree to comply with the following terms and conditions.
Klepnutím zdena odkaz a stažením Fedory vyjadřujete souhlas s následujícími ustanoveními a podmínkami.
2 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity