Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
f32 This component is linked to the anaconda/master repository. This translation is locked. GPL-2.0 97% 26 307 736 10
f33 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0 99% 7 98 732 3
master GPL-2.0 99% 13 212 713 31
rhel-7 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0 593
rhel-8 This component is linked to the anaconda/master repository. GPL-2.0 99% 4 13 731 25
Project website github.com/rhinstaller/anaconda
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Translation license GPL-2.0 f32 master f33 rhel-7 rhel-8
Languages 1
Source strings 6,557
Source words 39,358
Source characters 253,767
Hosted strings 6,557
Hosted words 39,358
Hosted characters 253,767
User avatar None

Resource update

anaconda / f33Czech

Resource update yesterday
User avatar None

Resource update

anaconda / masterCzech

Resource update yesterday
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterCzech

Live image
Spustitelný obraz
3 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterCzech

There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Je problém se stávajícím uspořádáním úložiště: %(errortxt)s

Před pokračováním v instalaci je třeba toto vyřešit. K opravě můžete využít shell, do kterého se dostanete pomocí klávesových zkratek ctrl-alt-f1 a následně ctrl-b-2.

Po vyřešení uvedeného problému zopakujte skenování úložiště. Pokud problémy neodstraníte, nezbývá než instalaci ukončit.
3 days ago
User avatar None

Suggestion added

anaconda / masterCzech

Red Hat _CDN
Red Hat CDN
3 days ago
User avatar None

Resource update

anaconda / f33Czech

Resource update 4 days ago
User avatar None

Resource update

anaconda / masterCzech

Resource update 4 days ago
User avatar None

Resource update

anaconda / f33Czech

Resource update a week ago
User avatar None

Resource update

anaconda / masterCzech

Resource update a week ago
User avatar None

Resource update

anaconda / f33Czech

Resource update 9 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity