Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
abrt Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-3.0 12
gnome-abrt CC-BY-SA-3.0
libreport CC-BY-SA-3.0 97% 14 157 30 3
retrace-server CC-BY-SA-3.0 1
Project website github.com/abrt/abrt
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar mkutlak User avatar ekulik
Translation license CC-BY-SA-3.0 abrt libreport retrace-server gnome-abrt
Languages 1
Source strings 1,131
Source words 9,247
Source characters 57,683
Hosted strings 1,131
Hosted words 9,247
Hosted characters 57,683
User avatar peartown

Translation changed

ABRT / abrtCzech

Checks if there are .vimrc and .gvimrc in your home directory and saves them as user_vimrc and user_gvimrc, respectively.
Zkontroluje existenci souborů ".vimrc" a ".gvimrc" v domácím adresáři a uloží je jako "user_vimrc" resp. "user_gvimrc".
a month ago
User avatar peartown

Translation changed

ABRT / abrtCzech

Checks if there are vimrc and gvimrc files in /etc and saves them as system_vimrc and system_gvimrc, respectively.
Zkontroluje existenci souborů "vimrc" a "gvimrc" v adresáři "/etc" a uloží je jako "system_vimrc" resp. "system_gvimrc".
a month ago
User avatar peartown

Translation changed

ABRT / abrtCzech

Not saving repeating crash after %ds (limit is %ds)
Neukládat opakující se pád po %ds (limit je %ds)
a month ago
User avatar peartown

Translation changed

ABRT / abrtCzech

& [-y] [-i BUILD_IDS_FILE|-i -] [-e PATH[:PATH]...]
[-r REPO]

Installs debuginfo packages for all build-ids listed in BUILD_IDS_FILE to
ABRT system cache.
& [-y] [-i SOUBOR_ID_SESTAV|-i -] [-e CESTA[:CESTA]...]
[-r REPOZITÁŘ]

Instaluje ladící balíčky jádra pro všechna ID sestav uvedených v SOUBORU_ID_SESTAV do
systémové paměti ABRT.
a month ago
User avatar peartown

Translation changed

ABRT / abrtCzech

Quit
KonecUkončit
a month ago
User avatar peartown

New contributor

ABRT / abrtCzech

New contributor a month ago
User avatar peartown

Translation changed

ABRT / retrace-serverCzech

Name
JménoNázev
a month ago
User avatar peartown

Translation changed

ABRT / retrace-serverCzech

At the moment the server is loaded for %d%% (running %d out of %d jobs).
V tomto okamžiku je server vytížen na %d%% (%d z %d běžících úloh).
a month ago
User avatar peartown

Translation changed

ABRT / retrace-serverCzech

The directory specified in 'X-CoreFileDirectory' does not exist
Adresář specifikovaný v 'X-CoreFileDirectory' neexistuje
a month ago
User avatar peartown

Translation changed

ABRT / retrace-serverCzech

Retrace Server is a service that provides the possibility to analyze coredump and generate backtrace over network. You can find further information at Retrace Server's github:
Retrace server je servislužba poskytující možnost analýzy obrazu paměti a generace výpisu volání po síti. Další informace lze nalézt na Wikistránkách GitHub Retrace serveru:
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity