Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
abrt Fix this component to clear its alerts. CC-BY-SA-3.0 90% 40 370 24 2
gnome-abrt CC-BY-SA-3.0 87% 7 26 3
libreport CC-BY-SA-3.0 97% 14 157 18 3
retrace-server CC-BY-SA-3.0 98% 1 26 1
Project website github.com/abrt/abrt
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar mkutlak User avatar ekulik
Translation license CC-BY-SA-3.0 abrt libreport retrace-server gnome-abrt
Languages 1
Source strings 1,131
Source words 9,247
Source characters 57,683
Hosted strings 1,131
Hosted words 9,247
Hosted characters 57,683
User avatar None

Suggestion added

ABRT / retrace-serverCatalan

Retrace Server is a service that provides the possibility to analyze coredump and generate backtrace over network. You can find further information at Retrace Server's github:
El servidor de retraçat és un servei que ofereix la possibilitat d'analitzar el bolc de memòria i generar la traça inversa a través de la xarxa. Podeu trobar més informació al wiki del servidor de retraçat:
2 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / abrtCatalan

remove after reporting
Elimina el DIR després de la presentació d'informes
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

ABRT / abrtCatalan

Be verbose
Mostra informació detallada
3 weeks ago
User avatar None

New string to translate

ABRT / retrace-serverCatalan

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

ABRT / retrace-serverCatalan

Resource update 6 months ago
User avatar None

Source string changed

ABRT / retrace-serverCatalan

Retrace Server is a service that provides the possibility to analyze coredump and generate backtrace over network. You can find further information at Retrace Server's wikigithub:
6 months ago
User avatar None

Resource update

ABRT / gnome-abrtCatalan

Resource update 8 months ago
User avatar None

Resource update

ABRT / abrtCatalan

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

ABRT / abrtCatalan

Resource update 12 months ago
User avatar ekulik

Resource update

ABRT / retrace-serverCatalan

Resource update 12 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity