Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
blivet-gui GPL-2.0 46% 138 610 8 25
blivet-master LGPL-2.1 81% 14 188 3 2
blivet-rhel8 LGPL-2.1 81% 14 188 3 2
Project website github.com/storaged-project/blivet
Mailing list for translators trans@lists.fedoraproject.org
Project maintainers User avatar vtrefny
Translation license GPL-2.0 blivet-gui LGPL-2.1 blivet-master libbytesize blivet-rhel8
Languages 1
Source strings 427
Source words 2,137
Source characters 13,859
Hosted strings 410
Hosted words 2,120
Hosted characters 13,818
User avatar None

Suggestion added

blivet / blivet-guiBulgarian

Unlock device
блоково устройство
12 hours ago
User avatar None

Suggestion added

blivet / blivet-masterBulgarian

partition is too large for %(format)s formatting (allowable size is %(min_size)s to %(max_size)s)
Вашият %(mount)s дял е твърде голям за %(format)s форматиране (допустимият размер е %(minSize)s до %(maxSize)s)
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

blivet / blivet-masterBulgarian

partition is too small for %(format)s formatting (allowable size is %(min_size)s to %(max_size)s)
Вашият %(mount)s дял е твърде малък за %(format)s форматиране (допустимият размер е %(minSize)s до %(maxSize)s)
3 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

blivet / blivet-guiBulgarian

Logical Volumes with snapshots cannot be resized.
Логически томове (LV) със снимки не могат да бъдат преоразмерявани.
4 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

blivet / blivet-guiBulgarian

Please enter passphrase to unlock selected device.
Моля, въведете тайната фраза за декриптиране на избраното устройство.
4 weeks ago
User avatar None

Suggestion added

blivet / blivet-guiBulgarian

Currently it is possible to remove only one parent at time.
Засега не е възможно премахване на повече от един родител наведнъж.
4 weeks ago
User avatar atriwidada

New strings to translate

blivet / blivet-guiBulgarian

New strings to translate 4 weeks ago
User avatar atriwidada

Resource update

blivet / blivet-guiBulgarian

Resource update 4 weeks ago
User avatar None

Source string changed

blivet / blivet-guiBulgarian

Please enter passphrase to decryptunlock selected device.
4 weeks ago
User avatar None

Source string changed

blivet / blivet-guiBulgarian

EditCached device
4 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity