Engagera dig i guix

Hej, och tack för visat intresseguix översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

22 305

Strängar

40

Språk

31,4%

Översatt

Översättningsprojektet för guix har för närvarande 22 305 strängar för översättning och är 31,4% klart. Om du vill bidra till översättningen av guix måste du registrera dig på den här servern. Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk