English Dutch
Show information contained in a packet. Expects operand PACKET. Laat informatie van een pakket zien. Verwacht operator PAKKET
Show secrets contained in a packet. Expects operand PACKET. Laat geheimen van een pakket zien. Verwacht operator PAKKET
The passphrase must be a string De wachtzin moet een reeks karakters zijn.
Volume UUID Volume UUID