English Dutch
Volume UUID Volume UUID
The passphrase must be a string De wachtzin moet een reeks karakters zijn.
Show secrets contained in a packet. Expects operand PACKET. Laat geheimen van een pakket zien. Verwacht operator PAKKET
Show information contained in a packet. Expects operand PACKET. Laat informatie van een pakket zien. Verwacht operator PAKKET