English Turkish
device aygıt
domain etki alanı
init file başlatma dosyası
uncomment yorumunu kaldırmak