English Turkish
device aygıt
init file başlatma dosyası
domain etki alanı
uncomment yorumunu kaldırmak