English Ukrainian
600 dpi, color, black + color cartridge, photo paper, normal 600 dpi, фото, чорний + кольоровий картридж, фотопапір, звичайне
6.40 6.40
A6 with tear-off tab A6 з лінією відриву
AppSocket/HP JetDirect AppSocket/HP JetDirect
Bluetooth Bluetooth
<b>Authentication</b> <b>Автентифікація</b>
<b>Select Driver</b> <b>Виберіть драйвер</b>
<b>Enter device URI</b> <b>Вкажіть URI пристрою</b>
<b>Job history</b> <b>Журнал завдань</b>
<b>Common Options</b> <b>Загальні параметри</b>
<b>Banner</b> <b>Заголовок</b>
<b>Other Options (Advanced)</b> <b>Інші параметри (Розширені)</b>
<b>License Terms</b> <b>Ліцензійні умови</b>
<b>Network Printer</b> <b>Мережний принтер</b>
<b>Printer Name</b> <b>Назва принтера</b>
<b>Browse servers</b> <b>Огляд серверів</b>
<b>Description</b> <b>Опис</b>
<b>Description</b> (optional) <b>Опис</b> (не обов'язково)
<b>Basic Server Settings</b> <b>Основні параметри сервера</b>
<b>Settings</b> <b>Параметри</b>