English Ukrainian
Brightness: Яскравість:
Brightness Яскравість
_Brightness _Яскравість
Shrink Page If Necessary to Fit Borders Якщо потрібно, стиснути сторінку до меж
Print quality: Якість друку:
Printing Quality Якість друку
Print Quality Якість відбитка
Quality Якість
You will need to install the '%s' package in order to use this driver. Щоб скористатись цим драйвером необхідно встановити пакет '%s'.
To start this tool, select System->Administration->Print Settings from the main menu. Щоб запустити цей інструмент, скористайтеся пунктом «Система->Адміністрування->Параметри друку» основного меню.
To add a new option, enter its name in the box below and click to add. Щоб додати новий параметр, введіть його назву у цьому полі та натисніть кнопку додавання.
Print Density Щільність друку
Heavy Щільний
There are no printers configured yet. Ще немає сконфігурованих принтерів.
Drawer 2 Шухляда 2
Drawer 1 Шухляда 1
Line art: Штрихова графіка:
Fast Швидко
Baud Rate Швидкість передачі
Fast Draft Швидка чернетка