English Norwegian Bokmål
Print Quality Utskriftskvalitet
High Quality Grayscale Gråtone, høy kvalitet
Bond
Photo Paper Fotopapir)
Copies Kopier
Print Settings (Advanced) Innstillinger for utskrift (avansert)
Brightness Lysstyrke
Toner Density Tonertetthet
Image Refinement Bildeforbedring
Toner Save Tonerbesparelse
Internal Tray 1 Intern skuff 2
Collate Sorter
Printer Default Forvalg for skriver
Multi-purpose tray Skuff med flere formål
Multipurpose tray Skuff med flere formål
_Apply Br_uk
10.00